-A A +A

Tapu İşlemlerinde Fotoğraf Hakkında ÖNEMLİ DUYURU

      Bilindiği üzere 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi  ile 2644 sayılı Tapu Kanununda ve 08.07.2019 tarihli  30825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerinde Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte resmi senet ve tescil istem belgelerinde fotoğraf yapıştırılması uygulaması kaldırılmıştır.

     Bu kapsamda Ekte Tapu Dairesi Başkanlığınca ve Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı koordineli olarak çıkarılan talimatta bu hususlar düzenlenmekle birlikte yabancıların taraf olduğu işlemlerde kimlik tespitine yönelik herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve yabancı gerçek kişilerin Yabancı Kimlik Numaralarının oluşturulması amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar kapsamında talimat ekinde yer alan formun yabancı gerçek kişi tarafından doldurulması; vekil tarafından başvurulması halinde ise müvekkilin fotoğrafı sunulacak vekâletnamede yer alacağından ayrıca yapıştırılmasına gerek bulunmayıp ancak vekilin yabancı gerçek kişi olması halinde vekilin fotoğrafının yapıştırılması; yabancı kimlik numarası bulunmaması halinde vergi kimlik numarası ile işleme devam edilmesi;

      Uygulamanın ayrıntılı olarak anlatılacağı genelge çalışması tamamlanıncaya kadar işlemlere bu talimatta belirtildiği şekilde devam edilmesi;

       Gerekmektedir.