mlogo.png

-A A +A

Tapu İşlemleri

Tapu İşlemleri

EkBoyut
Microsoft Office document icon 2565 SY Yasak Askeri Güvenlil Bölgeleri Hk.29.5 KB
Microsoft Office document icon 2863 SY Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 30.5 KB
Microsoft Office document icon 2981-3290 Sayılı Kanun26 KB
Microsoft Office document icon 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-C Maddesi26 KB
Microsoft Office document icon 3194 SY İmar Kanunu 16.Md. Onay Yetkileri28 KB
Microsoft Office document icon 3402 SY Kanunun 12.Maddesi25.5 KB
Microsoft Office document icon 4875 Sayılı Kanun38.5 KB
Microsoft Office document icon 5018 Sayılı Kanun30.5 KB
Microsoft Office document icon 5811 SY Kanuna Göre Devir29.5 KB
Microsoft Office document icon Ada ... Parsel25.5 KB
Microsoft Office document icon Adres Bilgileri39 KB
Microsoft Office document icon Adres Bilgileri39 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi30 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi26 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi25 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi26.5 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi28.5 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi27 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi25.5 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi29.5 KB
PDF icon Ayni Sermaye Konulması136.5 KB
Microsoft Office document icon Belge İstemi30.5 KB
Microsoft Office document icon Beyanlar Hk.37.5 KB
Microsoft Office document icon Bilgi İsteme32 KB
Microsoft Office document icon Döner Sermaye Hk.31 KB
PDF icon Elektronik İmzalı Yazılar Hk. 27.09.20134.62 MB
Microsoft Office document icon Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti37.5 KB
Microsoft Office document icon Feraiz Hükümlerine Göre Verilen Veraset İlamları31 KB
Microsoft Office document icon Ferman ve Temessük Kayıtları32 KB
Microsoft Office document icon Harman Yerinin Hazine Adına Tescili32.5 KB
Microsoft Office document icon Hatalı Doğum Tarihi35 KB
Microsoft Office document icon Hisseli Satış49.5 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Tescil41 KB
Microsoft Office document icon İlamın İnfazı37.5 KB
Microsoft Office document icon İlçesi ... Ada ... Parsel42 KB
Microsoft Office document icon İmhası İstenilen Belgeler27.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal31 KB
Microsoft Office document icon İntikal29.5 KB
Microsoft Office document icon İrtifak Hakları Sutununa Doğalgaz Boru Hattının İşlenmesi33.5 KB
Dosya İpotek alacak hakkının haczi11.69 KB
Microsoft Office document icon İpotek Terkini Hk.30 KB
Microsoft Office document icon İstem28.5 KB
Microsoft Office document icon İstem37.5 KB
Microsoft Office document icon İstem33 KB
Microsoft Office document icon İstem34.5 KB
Microsoft Office document icon İstem30 KB
Microsoft Office document icon İstem31 KB
Microsoft Office document icon İstem29.5 KB
Microsoft Office document icon İstem31.5 KB
Microsoft Office document icon İstem29.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Kanunu30.5 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifaklı Yerde Taksim30 KB
Microsoft Office document icon Kayıp Resmi Senet Cildi34 KB
Microsoft Office document icon Kayyum Kararı29 KB
Microsoft Office document icon Kısıtlıya Ait Velayet29 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhi Terkini36.5 KB
Microsoft Office document icon Kooperatif Arsalarına İntifa Hakkı37 KB
Microsoft Office document icon Limited Şirketlerde Yetki Belgesi 31 KB
Microsoft Office document icon Mal Sahipleri Sicili28 KB
Microsoft Office document icon Meranın Taksimi47 KB
PDF icon Mesai Saati Sonrasında Yevmiye Alma Yetkisi hk. (2013)3.46 MB
Microsoft Office document icon Meslek Yüksekokulu49.5 KB
Microsoft Office document icon Miktar Fazlalıklarının İdari Yoldan Düzeltilmesi32.5 KB
Microsoft Office document icon Mirasın İntikali 31.5 KB
Microsoft Office document icon Mirasın Reddi42.5 KB
Microsoft Office document icon Mirasın Reddi38 KB
Microsoft Office document icon Mirasın Reddi50.5 KB
Microsoft Office document icon Muhdesat Üzerine Kamu Haczi40.5 KB
Microsoft Office document icon Noter Onaylı Vekaletname30 KB
Microsoft Office document icon OKBA Sözleşmesinin Tescili34 KB
Microsoft Office document icon Reddi Miras37 KB
Microsoft Office document icon Resmi Belge32.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetlerin Müdürlük Dışına Çıkarılması28.5 KB
Microsoft Office document icon Romanya Uyruklu Kişilerde Vasiyetin Tenfizi34.5 KB
PDF icon Sahtecilik Girişimleri Hk. (2013)3.47 MB
PDF icon Satış İpotek172.95 KB
Microsoft Office document icon Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Terkini45.5 KB
Microsoft Office document icon Solingen Yerel Mahkemesinin Kayyım Kararı28 KB
Microsoft Office document icon Şirketi Temsil31.5 KB
PDF icon TAKBİS te İntifa Hakkının Uzatılması (2013)261.33 KB
Microsoft Office document icon Talep33 KB
Microsoft Office document icon Talep33 KB
Microsoft Office document icon Taşınmaz Malların Birleştirilmesi33.5 KB
Microsoft Office document icon Taşınmazlardan Yararlanma ve Kullanma Sözleşmesi32 KB
Microsoft Office document icon Tapu Kaydının Hukuki Durumu29 KB
Microsoft Office document icon Tapu Sicilinde Bilgi ve Belge Verilmesi29.5 KB
Microsoft Office document icon Tapu ve Kadastro Harçlarından Muafiyet34.5 KB
Microsoft Office document icon Tarım Arazilerinde Hisseli Satış35.5 KB
Microsoft Office document icon Tashih 30.5 KB
Microsoft Office document icon Tashih34 KB
Microsoft Office document icon Tescil30 KB
Microsoft Office document icon Tescil40 KB
Microsoft Office document icon Usulsüz Tescil34 KB
Microsoft Office document icon Vakıf Adına Tescilde Harç Oranı29.5 KB
Microsoft Office document icon Vasi Kararı İle Satış32 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetin Tenfizi41.5 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetnamenin Tenfizi41 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetnamenin Tescili30 KB
Microsoft Office document icon Vekaletname Aslının Müdürlüklerde Saklanması31.5 KB
Microsoft Office document icon Velayet30.5 KB
Microsoft Office document icon Velayet - Çocuk Malları30 KB
Microsoft Office document icon Velayeten Verilen Vekaletname İle Talep Olunan Satış İşlemi32.5 KB
Microsoft Office document icon Velayeten Verilen Vekaletname İle Talep Olunan Satış İşlemi33 KB
Microsoft Office document icon Velayeten Verilen Vekaletname İle Talep Olunan Satış İşlemi32 KB
Microsoft Office document icon Vesayet Altındaki Kişinin Taşınmaz Malının Satışı33.5 KB
Microsoft Office document icon Vesayet Altındaki Kişinin Taşınmazının Pazarlık Usulüyle Satışı43.5 KB
Microsoft Office document icon Vesayet Altındaki Kişiye Ait Taşınmazın Kat Karşılığı Satışı37.5 KB
Microsoft Office document icon Vesayet Kararı ve Hükmen Satış İşlemi45 KB
Microsoft Office document icon Yabancı Banka Adına Taşınmaz Mal Tescili Hk.41 KB
Microsoft Office document icon Yer Tespiti32.5 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesi 30.5 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesi 39 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesi 39 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesi 33.5 KB
Microsoft Office document icon Yetkisiz Kişilerce Tapu Kayıt Örneği Alınması31 KB
Microsoft Office document icon Yönetim ve Tasarruf Sözleşmesinin Şerhi33.5 KB
Microsoft Office document icon Zabıt Kayıt Defteri29 KB
Microsoft Office document icon Ziyetlik Belirmesinin Terkini Hk.51 KB
PDF icon Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş217.66 KB
PDF icon 2016/419 Esas sayılı müzekkere159.79 KB