-A A +A

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebine İlişkin Sınava Girmeye Hak Kazanan Taşeron Personele Ait Kesinleşen Liste

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

 

İ L A N

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğünce;  4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlara ait kesin liste ekte yayınlanmıştır. 

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

 

 EK : Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

 

NOT: 1- İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.