-A A +A

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebine İlişkin Sınava Girmeye Hak Kazanan Taşeron Personele ait Kesinleşen Liste

İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin sınava girmeye hak kazanan temizlik hizmet alımı ve özel güvenlik hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron personele ait kesinleşen liste ekte yayınlanmıştır. 

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 Taşeron personel kesinleşen sınav listesini görmek için tıklayınız.