-A A +A

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’ nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’ ncü madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin sınav uygulaması Genel Müdürlüğümüzün 09.03.2018 Tarih 558403 sayılı talimatı ve eki, 05.03.2018 tarih 558441 sayılı Makam Oluru ile TAŞERON İŞÇİ personel için “yalnızca uygulamalı sınav”, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ personel için “yalnızca sözlü sınav” yapılması kararlaştırılmıştır.

Özel Güvenlik Görevlisi personelin tabi olacağı “yalnızca sözlü sınav” 15 Mart 2018 Perşembe günü  İzmir İlinde görev yapan güvenlik personeli saat 09:00 da ve Aydın ve Manisa illerinde görev yapan güvenlik personelinin ise aynı gün saat 14:00 da Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilecektir

Taşeron İşçi personelin tabi olacağı “ yalnızca uygulamalı sınav” 16 Mart 2018 Cuma günü saat 09:00 da İzmir Aydın ve Manisa illerinde görev yapan tüm personel için Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında  gerçekleştirilecektir.

Uygulamalı ve Sözlü sınava katılacak personelin belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları

ilanen duyurulur.

            Bu ilan Tebligat yerine geçmekte olup ayrıca ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz

 

 

 

Ek-Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Sınava Hak Kazananlara Ait Sınav Yeri ve Zamanı Listesi

EkBoyut
PDF icon sinav_ilan.pdf499.69 KB