-A A +A

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebi Kabul Edilen İşçilere Yapılacak Sınav Tarihleri

 

 

S I N A V  İ L A N I

 

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul edilen  ve sınava girmeye hak kazanan işçilerin sınav uygulaması Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlüğünün 09.03.2018 Tarih ve E.558403 sayılı talimatı ve eki, 05.03.2018 tarih ve E.558441 sayılı Makam Oluru ile,

TEMİZLİK GÖREVLİSİ personel için “yalnızca uygulamalı sınav”,

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ personel için “yalnızca sözlü sınav” yapılması kararlaştırılmıştır.

 Bölge Müdürlüğümüzün Sınav Kurulu Komisyonunca söz konusu sınav,

-15 Mart 2018 (Perşembe) tarihi saat 10.00'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Konferans Salonunda "yalnızca sözlü sınav",

-16  Mart  2018  (Cuma)  tarihi  saat  10.00'da  Edirne, Kırklareli, Tekirdağ  Tapu  ve  Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan temizlik görevlilerine Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Konferans Salonunda  "yalnızca uygulamalı sınav”, yapılacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

NOT : 1-İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, sınava katılacak olanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  1. Sınav sonuçları (https://www.tkgm.gov.tr/edirne) adresinden 20.03.2018 tarihinde  ilan   edilecektir.
  2. Sınava itirazlar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 2 iş günü içinde yapılacaktır.

 

 

 EK: Sınava Katılacak Taşeron ve Güvenlik Görevlisi Listesi