mlogo.png

SİSTEM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Pazartesi, 16 Mart, 2020

"Yazılım İşlemleri Süreci Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi" nin açılış toplantısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber, , Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu, İç Denetim Dairesi Başkanı Halil İbrahim Karakaya ile Bilgi İşlem Merkezi Şube Müdürü Mustafa Kemerci, Bilgi Güvenliği ve Donanım Şube Müdürü Murat Torun, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdür Vekili Demet Aydoğan Uğurlu, Uygulama Destek Şube Müdür Vekili Seda Kesen, Veri Yönetim Şube Müdürü Vekili Onur Güney ile Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçi Seçkin Yılmazer  ile İç Denetçiler Tolgahan Özden ve Hüseyin Çalış’ın katılımıyla Genel Müdürlük VİP toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber, Bilgi Teknolojisi kullanımı konusunda Genel Müdürlüğün önde gelen kurumlar arasında yer aldığını, özellikle TAKBİS gibi büyük çaplı bir sistemin 20 yıla yakın bir süredir kuruma ve kamuya başarı ile hizmet verdiğini, yeni geliştirilecek TAKBİS ve benzeri diğer sistem ve uygulamaların da güncel teknolojiyi en iyi kullanan ve kendini zaman içerisinde yenileyebilen türde uygulamalar olması gerektiği ifade etti.

Ayber, ayrıca kamuda bireysel başarıların büyük önem arz ettiğini ve emek harcayan personelin takdire şayan olduklarını ancak birkaç personele bağımlı başarıların genele yayılarak, sistematik bir yaklaşım ile kurumsal başarıların kalıcı hale getirilmesinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar, Denetim plan ve programına yönelik bilgi veridi ve Birim yöneticilerinin denetimden beklentileri ve görüşleri de alındı.