-A A +A

SAYISALLAŞTIRMA VE 22-A UYGULAYICI EĞİTİMİ

 “Tek Sistem Tek Koordinat Tüm Türkiye” Hedef 2020 kurum vizyonu kapsamında yola çıkılan işlerde; ihalelerin yürütülmesi, uygulama birliğinin sağlanması, hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla, Başkanlığımızca 19.07.2018 – 20.07.2018 tarihlerinde eşzamanlı olarak “Sayısallaştırma ve 22-a Uygulama Eğitimi” 1. Periyot olarak; Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas ve Yozgat Bölge Müdürlüklerinde düzenlenmiştir.

Bu Eğitime; Bölge Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüklerinde görevli Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Kadastro Müdürleri, Kontrol Mühendisleri, Mühendisler, Kontrol Memurları, Tekniker ve Teknisyenlerin katılımı ile eğitimin ilerleyişini takip etmek üzere Başkanlığımızda görevli Birim Sorumluları, Uzmanlar, Kontrol Mühendisleri, Mühendisler, Tekniker ve Teknisyenler Rehber ve Gözetmen olarak eğitime katılmışlardır.