-A A +A

Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Kullanıcı-Muhdesat Belirleme Çalışmaları

Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Kullanıcı-Muhdesat Belirleme Çalışmaları

Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğünce  ihalesi yapılan,Şanlıurfa İli Ceylanpınar ilçesi merkezde 4706 sayılı kanunun geçici 18. maddesi, 3402 Sayılı Kanunun Ek-4. maddesi ve 2015/3 sayılı genelge kapsamında Kullanıcı-Muhdesat belirleme çalışmaları devam etmektedir. Devam eden çalışmalar 04.04.2018 tarihinde Bölge Müdür vekilimiz İlyas GEZEN, Kadastro Şube Müdürümüz Hikmet ÇİFTÇİ, Kadastro Müdürümüz Ramazan PAYDAŞ,Proje Müdür Yardımcıları ve Kontrol Mühendislerince mahallinde incelenmiştir. Bu kapsamda Ceylanpınar ve Viranşehir Tapu Müdürlükleri de ziyaret edilmiştir.