​​SakaryaSakarya


Sakarya İli SKY-ARF işi kapsamında 20661 parsel 24 birimde 22-a uygulama işi 31.08.2016 tarihinde başlamıştır.