mlogo.png

-A A +A

Ret Kararları (III)

Ret Kararları (III)

EkBoyut
Dosya Karar No: 2013-104 Cins Değişikliği 19.96 KB
Dosya Karar No: 2013-105 Yoldan İhdas17.6 KB
Dosya Karar No: 2013-106 İntikal15.09 KB
Dosya Karar No: 2013-107 Kamu Hacizli Yerde Cebri Satış20.12 KB
Dosya Karar No: 2013-108 İrtifak Hakkı Tesisi21.68 KB
Dosya Karar No: 2013-109 Yöneticiyle Husumet18.68 KB
Dosya Karar No: 2013-110 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Terkini 16.67 KB
Dosya Karar No: 2013-111 Mahkeme Kararının İnfazı22.69 KB
Dosya Karar No: 2013-112 Hükmen Eklenti Tescili 21.15 KB
Dosya Karar No: 2013-113 5403'e Göre Cebri Satış17.78 KB
Dosya Karar No: 2013-114 Tescil Talebi20.13 KB
Dosya Karar No: 2013-115 Hisseli Satış Talebi19.82 KB
Dosya Karar No: 2013-116 İştirakın Feshi15.54 KB
Dosya Karar No: 2013-117 Cins Değişikliği 21.3 KB
Dosya Karar No: 2013-118 Süresinde Yapılmayan İtiraz17.79 KB
Dosya Karar No: 2013-119 Cins Değişikliği20.62 KB
Dosya Karar No: 2013-120 Dava Vekaletnamesi İle İntikal16.78 KB
Dosya Karar No: 2013-121 Mahkeme Kararının Tescili19.96 KB
Dosya Karar No: 2013-122 Cebri Satış17.06 KB
Dosya Karar No: 2013-123 Hazine Satışı17.15 KB
Dosya Karar No: 2013-124 Vekaletname18.43 KB
Dosya Karar No: 2013-125 Kimlik Tespiti21.17 KB
Dosya Karar No: 2014-1 Cins Değişikliği21.41 KB
Dosya Karar No: 2014-2 Vekaletname18.9 KB
Dosya Karar No: 2014-3 Hazine Satışı18.63 KB
Dosya Karar No: 2014-4 Tashih16.28 KB
Dosya Karar No: 2014-5 Hatalı Blok Numaralarının Düzeltilmesi18.57 KB
Dosya Karar No: 2014-6 Kimlik Tespiti17.4 KB
Dosya Karar No: 2014-7 Miras Payı Temliki18.75 KB
Dosya Karar No: 2014-8 Cebri Satış15.56 KB
Dosya Karar No: 2014-9 Cebri Satış17.21 KB
Dosya Karar No: 2014-10 Cebri Satış15.9 KB
Dosya Karar No: 2014-11 Cins Değişikliği20.17 KB
Dosya Karar No: 2014-12 İhtiyati Tedbirin Terkin Edilerek Cebri Satışın Tescili17.27 KB
Dosya Karar No: 2014-13 Davalıdır Şerhinin Terkin Edilerek Tescil Talebi17.64 KB
Dosya 2014 Yılı İtibariyle EBYS'ye Geçildikten Sonra Yayınlanan Ret Kararları305.51 KB
Dosya 2015 Yılı Ret Kararları (23.01.2015-19.08.2015)418.67 KB