mlogo.png

-A A +A

Restorasyon

Genel Müdürlüğümüz Arşiv Dairesi Başkanlığı Belge Restorasyonu Birimi, amaç ve faaliyetleri:

Her millet bir tarihi mirasın sahibidir. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere intikali ise, şüphesiz bunların muhafazası ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Bundan dolayı da arşiv ve arşiv hizmetleri devlet ve millet hayatının akışı ve devamlılığı için önem teşkil etmektedir.

Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde çok sayıda, mülkiyete konu olan belgeler ile tarihimize ve işlemlerimize dayanak olmasıyla önem arz eden zabıt defterleri, hasılat defterleri, tapu tahrir defterleri, ikinci nüsha tapu senetleri, harita ve pafta gibi kıymetli arşiv belgeleri bulunmaktadır ve bu belgelerin sağlıklı bir şekilde korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.

Bu amaçlarla sorumluluğumuzun bir gereği olarak Genel Müdürlüğümüz Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2007 yılı içerisinde bir Belge Restorasyonu ve Konservasyonu Birimi kurulmuştur ve dünya standartlarında restorasyon faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

RESTORASYON

Bir sanat yapıtını ya da insanlık tarihine tanıklık eden herhangi bir nesneyi korumak ve gerektiğinde olabildiğince ilk durumuna getirmek amacıyla, bu yapıtı, bu nesneyi sağlamlaştırmaya ve bunların yıpranma sürecini durdurmaya yönelik işlemlerin tümüne restorasyon denir.

 

KONSERVASYON

Zaman içerisinde oluşabilecek  fiziki, kimyevi, biyolojik, mekanik ve bunlar dışında kalan çeşitli tahrip unsurlarıyla bozulup asli hüviyetini kaybetmesini önlemek, belli şartlarda muhafazasını sağlamak ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesini temin etmek için koruma amacıyla alınan önlemlerdir.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

Yıkama İşlemleri ve Dezenfeksiyon

6.png

7.png

Eski Onarımların çıkarılması

8.png

9.png

10.png

11.png

12.png

Leaf-Casting Uygulamaları

13.png

14.png

15.png

KLASİK CİLT

16.png

17.png

18.png

19.png

20.png

21.png

22.png

ÖNCESİ-SONRASI

23.png

24.png

25.png

26.png

27.png

28.png

29.png

30.png

 

 

Restorasyon ve Konservasyon Rehberi