mlogo.png

-A A +A

Red Kararları (II)

Red Kararları (II)

EkBoyut
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-55 5403'e Tabi Taşınmazda Cebri Satış 82.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-57 5403'e Tabi Taşınmazda Cebri Satış43 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-62 Hak Sahibinin Belirlenmesi - Mükerrer Veraset Belgesi 70 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-63 Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köy veya Belediyelerin Taşınmaz İşlemleri (6360 Say. Kanun) 46.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-64 İhtiyati Tedbir Kaydı Olan Taşınmazda Cebri Satışın Tescili 57.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-65 Akit-İstem'den Önceki Hak ve Mükellefiyetlerin Durumu58.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-66 İhtiyati Tedbir Kaydı Olan Taşınmazda Cebri Satışın Tescili56.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-67 Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı Değişkliği 70.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-70 Kamu Tüzel Kişiliklerinin Taşınmaz Satışı (2012-55 sayılı Bakanlık Genelgesi)64 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-71 Ana Taşınmaz Üzerine Konulan İrtifak Haklarının Bağımsız Bölümlere Nakli ve-veya Terkini50 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-72 5403 Say. Kanuna Tabi Yerlerde Cebri Satışın Tescili45 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-73 Tapu Kaydı Talebi - Yabancı Uyrukluluk Durumunda Kayıt Talebi48.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-74 5403 Say. Kanuna Tabi Yerde Cebri Satış44 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-75 İpotekli Yüklü Taşınmazın Malikinin Değişmesi - Maliği Değişen Taşınmazın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İcr77.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-76 Hak Sahibinin Belirlenmesi (TST 13) 63 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-77 5403 Say. Kanuna Tabi Yerde Hisseli Cebri Satış 44 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-78 5403 Say.Kanuna Tabi Yerde Hisseli Cebri Satış59 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-79 Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı Değişikliği72.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-80 Tarımsal Amaçlı Cins Değişikliği 48 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-82 Aynı Taşınmazla İlgili Farklı Mahkeme Kararlarının Durumu 77 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-83 Hak Sahibinin Belirlenmesi 50.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-84 Hisseli Satış (3194 SK 18m. 1997-12 SY Genelge) 61.5 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-85 Mirasçı Atanma Sebebi İle İntikal ve Tescil Talebi 66 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-86 Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı Değişikliği 64 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-87 Mezarlıkların Korunması, Gerçek Kişi Adına Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Mezarlık Şerhi Verilmesi Talebi 48 KB
Microsoft Office document icon Karar No: 2013-91 Okur Yazar Olmayanların 3.Kişilerin Borcu İçin İpotek Vermesi50 KB