mlogo.png

-A A +A

Red Kararları (I)

Red Kararları (I)

EkBoyut
Dosya 2012-9 Aile Konutu Şerhi14.8 KB
Microsoft Office document icon "1.Dereceden Doğal Sit Alanı" Beyanı Varken Cins Değişikliği İşlemi47 KB
Microsoft Office document icon 3226/8 mad.Göre Finansal Kiralama Belirtmesi Tesisi37 KB
Microsoft Office document icon 3402 Sayılı Kanunun 41.Md. Göre Teknik Hataların Düzeltilmesi36.5 KB
Microsoft Office document icon 5403'e Tabi Taşınmazda Cebri İcra ile Satış (Karar No:2013/9)54 KB
Microsoft Office document icon 5403 - Cebri Satış (Karar No: 2013/33)62 KB
Microsoft Office document icon 5403'e Tabi Yerde Cebri Satış (Karar No: 2013/46)53.5 KB
Microsoft Office document icon 5403'e Tabi Yerde Cebri Satış (Karar No: 2013/47)47 KB
Microsoft Office document icon 5403'e Tabi Yerde Cebri Satış (Karar No: 2013/49)51.5 KB
Microsoft Office document icon 5403'e Tabi Taşınmazda Cebri Satış (Karar No: 2013/53)97.5 KB
Microsoft Office document icon 775 Sayılı Kanunun 34.md Şerhi Olan Taşınmazda Satış49 KB
Microsoft Office document icon 775 Sayılı Kanunun 34.md Göre "10 Yıl Takyitlidir" Şerhi Olan Taşınmazda Haciz38 KB
Microsoft Office document icon Açık Artırma Usulü Satış ve Alacaklının 3. Kişiye Temliki44 KB
Microsoft Office document icon Aile Konut Şerhi Terkini37 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhinin Malik Eş Tarafından Terkininin Talep Edilmesi39 KB
Microsoft Office document icon Arsa Payı Düzeltilmesi Değiştirilmesi (Karar No: 2013/43)59 KB
Microsoft Office document icon Arsa Üzerine Tescil Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Bina Yapılmaması Halinde40.5 KB
Microsoft Office document icon Atanmış Mansup Mirasçıların Tescil Talebi50 KB
Microsoft Office document icon Atanmış Mansup Mirasçıların Tescil Talebi42 KB
Microsoft Office document icon Baba Adı ve Doğum Tarihi Düzeltmesi39.5 KB
Microsoft Office document icon Baba Adı ve Doğum Tarihi Düzeltmesi39.5 KB
Microsoft Office document icon Bağımsız Bölüm Niteliğinin Değiştirilmesinde Muvafakat37.5 KB
Microsoft Office document icon Bağımsız Bölüm Niteliğinin ve Arsa Paylarının Değiştirilmesi İfraz ve Tevhid56.5 KB
Microsoft Office document icon Bağımsız Bölümün Niteliğinin Değiştirilmesi37.5 KB
Microsoft Office document icon Bağımsız Bölümün Niteliğinin Değiştirilmesi48.5 KB
Microsoft Office document icon Belediye Sınırları İçinde Hisseli Satış40 KB
Microsoft Office document icon Belediyece Bağımsız Bölümler Tasdiklemesine Rağmen Bağımsız Bölüm Değildir Kaşesinin Bulunması Bulunduğundan Kat45.5 KB
Microsoft Office document icon Beyanlardaki Belirtme Nedeniyle Mirascılar Arasında Yapılmak İstenen Pay Temlikinin Reddi39 KB
Microsoft Office document icon Bölümemez Büyüklükteki Tarım Arazisinde Satış Talebi37 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklikteki Tarım Aarazilerinde Cebri Satış Talebi36 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Cebri Satış40 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Cebri Satış41 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Cebri Satış40.5 KB
Dosya Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Cebri Satış (Karar No:2013/18)23.71 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde İcra Satışı36 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde İzale-i Şüyu Satışı46.5 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Şahsi İpotek42 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisinde İpotek Alacağından Dolayı Satış35.5 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisinde İpotek Alacağından Dolayı Satış35.5 KB
Microsoft Office document icon Cebri İcra - OSB Şerhi (Karar No:2013/15)60 KB
Microsoft Office document icon Cebri Satış36.5 KB
Microsoft Office document icon Cebri Satış42.5 KB
Microsoft Office document icon Cebri Satış İşleminde İhtiyati Tedbir Şerhinin Terkin Edilip Edilmemesi55.5 KB
Microsoft Office document icon Cebri Satış Kararı Verilen Taşınmazdaki İcra Müdürlüğüne Bildirilmeyen Diğer Takyidatlar35.5 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliği35 KB
Microsoft Office document icon Çıplak Mülkiyet Sahibinin Talebi İle Terkin44 KB
Microsoft Office document icon DASK Sigortası Yapılmadan İpotek Terkini 35 KB
Microsoft Office document icon Davalı Taşınmazda Hisseli Satış41 KB
Microsoft Office document icon Davalıdır Belirtmesinin Terkini (Belirtme Tarih ve Yevmiyesinden Önce Malikin Değişmesi) (Karar No: 2013/39)72.5 KB
Microsoft Office document icon Düzeltme Talebinin Hak Sahibinden Gelip Gelmediğne Kanaat Getirilememesi Nedeniyle Red 44 KB
Microsoft Office document icon Düzeltme(Tashih) İşleminde Nüfus Kayıt Örneği İle Tapu Kaydı arasında Bağlantı Kurulamaması Nedeni İle Red40 KB
Microsoft Office document icon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Kredi İşlemlerinde Finansör Banka Yetkililerinin İşleme Katılması Hk (KN: 2013/45)50 KB
Microsoft Office document icon Ferdileşme İşlemi43.5 KB
Microsoft Office document icon Ferdileşme Sırasında Kimlik Tespiti42.5 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahibinin Belirlenmesi T.S.T. 13 (Karar No:2013/8)61.5 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahibinin Belirlenmesi (Karar No:2013/17)22 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahibinin Berlirlenmesi (Mirası ret nedeni ile mirasçıların durumu) (Karar No:2013/11)12.75 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahibinin Belirlenmesi63 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahibinin Belirlenmesinde Adres Bilgisinin Yeterli Olmaması45.5 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahibinin Belirlenmesi T.S.T.13 (Karar No: 2013/29)50 KB
Microsoft Office document icon Hak ve Alacakların Devir Temlik ve Satış Sözleşmesi Şerhi41.5 KB
Microsoft Office document icon Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numaraları 41 KB
Microsoft Office document icon Hisseli Satış İşlemi44.5 KB
Microsoft Office document icon Hisseli Tarım Arazisinde Cins Değişikliği40 KB
Microsoft Office document icon İcraen Satışta Köy Yerleşim Alanı Uygulama Yönetmeliğinin 15. Md. Gereği Red 40 KB
Microsoft Office document icon İhdas42.5 KB
Microsoft Office document icon İhtiyati Tedbirli Taşınmazda Cebri Satış-Süreden Ret (Karar No: 2013/41)40 KB
Microsoft Office document icon İhtiyati Tedbirli Taşınmazda Mahkeme Kararının İnfazı (Karar No: 2013/59)52.5 KB
Microsoft Office document icon İhtiyati Tedbirli Yerde Teferruatın Terkin Edilmesinin İstenmesi39 KB
Microsoft Office document icon İİK 28.Mad Şerhi ve İhtiyati Tedbirli Yerde Cebri Satış (Karar No: 2013/25)82 KB
Microsoft Office document icon İmar Uygulaması Görüp Tescil Edilen Yerlerden Dlmadığından Talep Ret Edilmiş41.5 KB
Microsoft Office document icon İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellere 2/B Belirtmesi74 KB
Microsoft Office document icon İmar Uygulamasında Muafakat Aranması53 KB
Dosya İmar Uygulamasından Geri Dönüş ve Tescil (Karar No:2013/19)23.6 KB
Microsoft Office document icon İmar Uygulamasının İptali 41.5 KB
Microsoft Office document icon İmar Uygulamasından Kadastro Parseline Hükmen Dönüş (Karar No: 2013/20)60.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkının Terkini (Konusuz kalan ret) (Karar No:2013/12)46.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşleminde Döner Sermaye Ücreti Alınması34.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşleminde Kişinin Kimlik Tespiti41 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşleminde Kişinin Kimlik Tespiti35.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal Talebinde İstemin Hak Sahibinden Geldiğine Dair Kanaat Oluşmaması41 KB
Microsoft Office document icon İntikale Konu Taşınmazın 3. Kişilere Satışının Yapılması38 KB
Microsoft Office document icon İpotek Alacağının Temliki 42 KB
Microsoft Office document icon İsim Tashihi39.5 KB
Microsoft Office document icon Kadastro Çalışmalarında Uygulanamayan Kayıtlara Dayanan Satış Talebi41.5 KB
Microsoft Office document icon Kadastro Çalışmalarında Yanlış Tespit edilen Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi54.5 KB
Microsoft Office document icon Kadastro Tutanağında Eksik Olan Kişi Kimlik Tespiti36 KB
Microsoft Office document icon Kadastro ve Tapulama Hizmetlerinden Doğan Doğum Tarihi Hatası44.5 KB
Microsoft Office document icon Kadastrosu Tamamlanan Çalışma Alanları İçerisinde Kalan Eski Tapu Kayıtları Gereğince İşlem Talep Edielmesi 33 KB
Microsoft Office document icon Kamu Haczi Bulunan Taşınmazda Kira Şerhi (Karar No: 2013/40)51 KB
Microsoft Office document icon Kamu Yararı ve Ülke Güvenliği Açısından Sınırlı Ayni Hak Edinilemeyecek Alan Olması Nedeniyle Ret 31 KB
Microsoft Office document icon Kat Karşılığı İnşaat - Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhinin Terkini (Karar No: 2013/34)70 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Tesisi32 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Olmayan Taşınmazda Mülkiyet Varmış Gibi İlamın İnfazının Talep Edilmesi49.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyetinde Ortak Yer Tecili - Site Yöneticiliği Adına Tescil (Karar No: 2013/32)76 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Bağ.Bölüm Tevhidi ve Cins Değişikliği (Karar No:2013/16)47.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Bağ.Bölüm İfrazı ve Cins Değişkliği (Karar No: 2013/23)66.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyetinde Yapılacak Değişiklikte Tüm Kat Maliklerinin Muvafakatlarının Alınması 50.5 KB
Microsoft Office document icon Kaydında Kamu Haczi Bulunan Taşınmaz Üzerinde Kira Şerhi Verilip Verilemeyeceği (Karar No: 2013/58)89.5 KB
Microsoft Office document icon Kimlik Tesbiti Yapılamaması41.5 KB
Microsoft Office document icon Kimlik Tespitinde Kanaat Getirilmemesi37 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhinde Mirasçıların Muvafakatının Aranması35.5 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhli Taşınmazda İfraz-Tevhit-Cins Değişikliği31 KB
Microsoft Office document icon Kişinin Baba Adının Taşınmaz Kayıtlarında Farklı Olması33 KB
Microsoft Office document icon Kooperatiflerin Tevhit-İfraz ve Yola Terk İşlemi47.5 KB
Microsoft Office document icon Kullanma - Yararlanma Sözleşmelerinin Şerhi M.K.693 (Karar No:2013/7)80.5 KB
Microsoft Office document icon Kültür Varlığı Şerhli Taşınmazda Cins Değişikliği (Karar No:2013/13)60.5 KB
Microsoft Office document icon Kültür ve Tabiat Varlıkları Belrtmesi Bulunan Taşınmazlarda Kat İrtikakı Tesisi 46.5 KB
Microsoft Office document icon Lehtarın Ölümü Halinde Satış Vaadi Tesisi45 KB
Microsoft Office document icon Mahalleye Dönüşen Köylerin İlköğretim Okulları ve Arsalarının Tescili38.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararına Konu Olan Parsellerin Değişmiş Olması36.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararında Kesinleşme Şerhinin Aranması36.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararında Ortak Kullanım Alanından Faydalanan Taşınmazlar Arasında Sayılmayan Parseller40.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararının Hüküm Kısmında Hangi Oranda Hisse Verilmesi Gerektiğinin Belirtilmemiş Olması44 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararının Hüküm Kısmında Hangi Oranda Hisse Verilmesinin Belirtilmemiş Olması44 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararının İnfazı (Karar No: 2013/31)67 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararının İnfazı - İpotek Terkini (Karar No: 2013/35)59 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararının İnfazı (Malik Değişmiş Taşınmazda) (Karar No: 2013/61)98.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararıyla Tapuya Kayıt ve Tescil48.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararlarında Belirtilen Kişi ile Kayıt Malikinin Aynı Kişi Olup Olmadığına Kanaat Getirilememesi56 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararının Uygulanması (Karar No: 2013/44)59.5 KB
Microsoft Office document icon Malik Olmayan Eşin Koyduğu Aile Konut Şerhinin Malik Olan Eş Tarafından Terkin Edilip Edilmemesi41 KB
Microsoft Office document icon Malik Olmayan Eşin Talebi İle Tesis37.5 KB
Microsoft Office document icon Malikleri Farklı İki Ayrı Taşınmazın Tevhidinde Muvafakat Edilmemesi36 KB
Microsoft Office document icon Mirasçı Atama, Belirli Mal Bırakma (Muayyen Mal Vasiyeti) (Karar No:2013/28)62.5 KB
Microsoft Office document icon Mirasçılık Belgesinden Muayyen Mal Vasiyeti yada Mirasçı Nasbı Olduğunun Belirlenememesi45 KB
Microsoft Office document icon Mirasın Reddinden Sonra Kalan Mirasın Akibeti 36 KB
Dosya Mirastan Feragat Halinde Mirasçılık Durumunun Belgelenmesi ve Tescil (Karar No:2013/21)24.34 KB
Microsoft Office document icon Muhdesatlı Taşınmazın KM ye Çevrilmesi51.5 KB
Microsoft Office document icon Paylı Mülkiyete Geçişte Mirasçı İtirazı39 KB
Microsoft Office document icon Paylı Mülkiyette Tek Kişinin Cins Tashihi Talebi34.5 KB
Microsoft Office document icon Rızai Taksim Sözleşmesinde Mirasçının Pay Almaması42 KB
Microsoft Office document icon Revizyon İmar Planında Eşdeğer Kamu Hizmet Alanı Yeri Ayrılması (Park, Bahçe vs.) İfraz-Taksim (Karar No:2013/51)62.5 KB
Microsoft Office document icon Satış35 KB
Microsoft Office document icon Satış İşleminde Hak Sahibinin Belirlenmesi 48.5 KB
Microsoft Office document icon Satış İşleminde Kimlik Bilgilerinin Tutmaması48.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Senediyle Pay Temliki44.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Talebi Sırasında Malikinin İsminin Tashih Edilmesinde Kanaat Oluşmaması35.5 KB
Microsoft Office document icon Şerhedilmesi Geciken Unutulan Hacizlerin Geçmiş Tarih ve Yevmiye ile İşlenmesi Talebi (Karar No: 2013/37)67.5 KB
Dosya Sulh Protokolü, Maddi Hatalı Mahkeme Kararlarının İnfaz Edilebilirliği (Karar No:2013/22)25.01 KB
Microsoft Office document icon Şirketler Arası Kira Sözleşmesinin Şerhinin Talep Edilmesi37.5 KB
Microsoft Office document icon Tapu kaydındaki Kişi İle Veraset İlamındaki Kişinin Kimlik Tespitinde Kanaat Oluşmaması36 KB
Microsoft Office document icon Tarım Arazilerinde Cebri Satış42.5 KB
Dosya Tarım Arazilerinde Cebri Satış (Karar No:2013/27)21.59 KB
Microsoft Office document icon Tarımsal Alana Tahsis Edilmeyen Yerlerde Hisseli Satış38.5 KB
Microsoft Office document icon Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Şerhi Olan Taşınmazın Cebri Satışı36 KB
Microsoft Office document icon Taşınmazda 3.Kişiye Hisse Satışı (1997-12 s.g.) (Karar No: 2013/54)66 KB
Microsoft Office document icon Taşınmazda 3.Kişiye Hisse Satışı (1997-12 s.g.) (Karar No: 2013/56)69.5 KB
Microsoft Office document icon Taşınmaz Üzerinde Başka Satış vaati ve Tedbir Bulunması Nedeni ile Yeni Vaadinin Red Edilmesi 44.5 KB
Microsoft Office document icon Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi45.5 KB
Microsoft Office document icon Tedbirli Taşınmazda Elbirlği Mülkiyeti Tesisi 41.5 KB
Microsoft Office document icon Tedbirli Yerde Tevhid İfraz İşlemi 40 KB
Microsoft Office document icon Tek Katlı ve Tek Bağımsız Bölümlü Taşınmazın KM Tesisi43.5 KB
Microsoft Office document icon Tescile Dair Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Belirtmesi Olan Yerde Satış Talebi (Karar No: 2013/42)51 KB
Microsoft Office document icon Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı ve Konsolosluk Tasdikli Vekaletname ile İpotek Terkini49 KB
Microsoft Office document icon Vakıf Adına Tescil Talebi40 KB
Microsoft Office document icon Vakfedilen Taşınmazda İntikal Talebi (Karar No: 2013/60)63.5 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetnamenin Açılması Davası ile İlgili Verilen Karar Gereğince Tescil 40 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetnamenin Tenfizi (Karar No:2013/10)59 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetnamenin Tenfizi İşleminde Vasiyet Alacaklısının Miras Bırakandan Önce Ölmüş Olması45.5 KB
Microsoft Office document icon Vaziyet Planı Değişikliği (Karar No: 2013/50)61 KB
Microsoft Office document icon Vekaletname Fotokopisinin Avukat Tarfından Onaylanarak İşlem Yapılması45.5 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamede Yetki Eksikliği 46.5 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamenin Verildiği Tarihte Mevcut Olmayan Parsel İçin Yetki Verilmesi45 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamede Yetki (Dava Takipçisi Avukatın Tescil İstemi) (Karar No: 2013/48)52 KB
Microsoft Office document icon Veraset ve İntikal Vergisi İlişiği Kesilmeden Rıza-i Kamulaştırma İşleminin Talep Edilmesi44.5 KB
Microsoft Office document icon Yabancı Para Cinsinden Kira Şerhi43 KB
Microsoft Office document icon Yabancıların Taşınmaz Edinimi T.C. Vatandaşının Yabancıdan Taşınmaz Alımı (Karar No: 2013/30)73 KB
Microsoft Office document icon Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Lehine Köyde Oturma (Sükna) Hakkı44 KB
Microsoft Office document icon Yabancı Ülkelerce Düzenlenen Vekaletnamelerde Apostille 36.5 KB
Microsoft Office document icon Yapı Ruhsatının Süresinin Dolması48 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesinde İpotek Alacağının Temliki Konusunda Açık ve Tam Yetkinin Bulunmaması41.5 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesinin Avukat Tarafından Onaylanarak İşlem Yapılması39.5 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı Değişikliği51 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı Değişikliği41.5 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı Değişikliği38 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı Değişikliği44.5 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı Değişikliği Talebi35.5 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı Değişikliğinde Salt Çoğunluk56 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planının Değiştirilmesinin Talep Edilmesi41.5 KB
Microsoft Office document icon Yüzölçümü Tashihi (1458 SY GEN. Göre Talebin Reddi)36.5 KB
Microsoft Office document icon Zilyedlik Belirtmesinin Terkini33 KB