mlogo.png

-A A +A

Raporlar

Rapor çeşitleri

Müfettişler; teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları sonucunda, işin özelliğine göre biçimi ile ne şekilde düzenleneceği Başkanlıkça hazırlanan ve Genel Müdürlük onayıyla belirlenen aşağıdaki raporları düzenlerler:

a) Cevaplı rapor,

b) Servis denetim raporu/formu,

c) Genel durum raporu,

ç) Personel tanıtım raporu,

d) İnceleme raporu,

e) Soruşturma raporu,

f) Ön inceleme raporu,

g) Suç ihbar raporu,

ğ) Tevdi raporu,

h) Özel denetim raporu,

ı) Araştırma raporu.