​​Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube MüdürlüğüProtokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü


                                                                      

Görevleri

 a) Kurumumuzdan bilgi ve belge talepleri ile tescile konu harita ve planların kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

b) Ancak; büyük kapsamlı ve uzun süreli hizmetler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerce talep edilen kadastral belge örnekleri ve kontrollük hizmetleri ile tapu sicil bilgilerinin verilmesinde standart sağlanması amacı ile 2001/8 sayılı genelgemizle Kurumumuzla protokol düzenlenmesine dair usul ve esasları belirleyen tip protokol hazırlanmış olup çalışmaları bu genelge doğrultusunda yürütmek,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Büyükşehir Belediyelerinden gelen protokol taleplerini değerlendirmek,

ç) Hazırlanan Taslak Protokollerin Protokol İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda görüşülmesini sağlamak ve toplantılar düzenlemek,

d) Protokollerle ilgili yazışmaları yapmak,

e) İmzalanan protokollerin ilgili birimlerimize dağıtımını yapmak,

f) Protokollerin geçerlilik sürelerinin takibini yaparak gerektiğinde süre uzatımı için ek protokol hazırlamak,

g) Protokollerin dosya ve arşiv işlerini yapmak,