Organizasyon Şeması

Hakkı YETİŞİR
Bölge Müdür Vekili
Hasan OKUMUŞ
Bölge Müdür Yardımcısı
Abdulkadir UMAÇ
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet KOCABAŞILAR
Bölge Müdür Yardımcısı
Arif URUK
Tapu Şube Müdürü
Doğan AKTAŞ
Hukuk ve Denetim Şube Müdürü
Sinan YILDIRIM
Kadastro Şube Müdür Vekili
Metin TATKAN
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
Ali DALKIRAN
Destek Hizmetleri Şube Müdürü
Hakan GÖZÜBÜYÜK
Arşiv Hizmetleri Şube Müdür Vekili
Mahmut DEMİR
Kalite Halkla İlişkiler ve Hizmet Değelendirme Şube Müdürü
Melik YÜZLÜKOĞLU
İşletme Şube Müdür Vekili
Atalay SOLAK
İnsan Kaynakları Şube Müdürü