mlogo.png

-A A +A

Mülga Genelgeler

Mülga Genelgeler

EkBoyut
Microsoft Office document icon 2004/2- 2577 Eğitim katkı payının kaldırılması hk. 05.01.2004 074/242-104026.5 KB
Dosya 2004/3- 2244 5006 sayili Imar Kanunu ile Imar ve Gecekondu Mevzuatina Aykiri Yapilara Uygulanacak 09.01.2004 09.11.201013.09 KB
Microsoft Office document icon 2004/5- 1977 4/5 Aziller 28.01.2004 2010/7170.5 KB
Microsoft Office document icon 2004/6- 1912 4353 Sayılı Kanuna Göre Davaların Takibi 27.02.2004 2009/17893.5 KB
Microsoft Office document icon 2004/7- 1865 2/7 Döner Sermaye Kontrollük Hizmet Bedeli 09.03.2004 22.01.201083.5 KB
Microsoft Office document icon 2004/8- 1830 1/2 Yabancı Tüzel Kişilerin Güvenlik Bölgelerinde Mal Edinimi hk. 17.03.2004 2005/8178 KB
Microsoft Office document icon 2004/9-114.5 KB
Microsoft Office document icon 2004/11- 1764 2/11 Geçici Görevlendirme 26.05.2004 22.01.201094 KB
Dosya 2004/12- 1750 Kadastro Müdürlüklerince Uygulanan 17/06/2004 Yenileme Islemleri Hk. 17.06.2004 07.10.201012.2 KB
Dosya 2004/13- 1738 2/13 Döner Sermaye Ücreti 07.07.2004 05.11.201022.58 KB
PDF icon 2004/15- 1719 3/5 2004/15 sayılı genelge 23.08.2004 1.24 MB
Microsoft Office document icon 2004/18- 1700 1/3 Sicil Raporları 12.11.2004 22.01.201026 KB
Microsoft Office document icon 2004/19- 1695 9/19 Mal Bildirimi 12.11.2004 22.01.201026 KB
Microsoft Office document icon 2004/20- Malzeme Talep ve Dağıtım 18.11.2004 22.01.201037 KB
Dosya 2004/22- 1684 1/11 5203 Sayili Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin genelge 15.12.2004 09.01.201313.94 KB
Dosya 2005/1- 3600 Hazine Satışları 03.01.2005 13.28 KB
Microsoft Office document icon 2005/2- 2598 1/2 Tapu Sicil Tüzüğünde Yapılan Değişiklikler hk. 24.01.2005 22.01.201023.5 KB
Dosya 2005/4- 2099 1/4 2004/13(1584) sayılı genelgeye ektir 18.02.2005 05.11.201012.15 KB
Microsoft Office document icon 2005/5- 2000 Demirbaş malzeme talep ve dağıtımı hk. 28.02.2005 22.01.201032 KB
Dosya 2005/11- 1787 3/11 Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İle İlgili Davalarda İzlenecek Hk 14.07.200512.26 KB
Microsoft Office document icon 2005/21- 1710 10/21 Personelin İş Yapımı ve Kontrolünde Gerekli Özenin Gös. 26.12.2005 2006/1837 KB
Microsoft Office document icon 2005/22- 1707 3/22 Orman Kadastrosu ve Tescili hk 30.12.2005 2010/1152 KB
Microsoft Office document icon 2006/1- 3623 Tapu Kanununun İptal edilen 35. Maddesinin Yeniden Düzenlenmesi hk 20.01.2006 2008/1271.5 KB
Microsoft Office document icon 2006/2- 2621 5018 Sayılı Kanun hk 27.01.2006 22.01.2010168.5 KB
Microsoft Office document icon 2006/6- 1956 1/3 Davaların Takibinde Alınacak Harçlar 28.03.2006 2009/1767 KB
Dosya 2006/8- 1874 3/4 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin Tescili 12.04.2006 17.04.201317.58 KB
Microsoft Office document icon 2006/9- 1847 8/9 2006/1 sayılı Genelge Eki 13.04.2006 2008/1229.5 KB
Dosya 2006/10- 1826 3/5 2004/13 (1584) sayılı genelgeye ektir. 08.05.2006 05.11.201011.88 KB
Microsoft Office document icon 2006/12- 1795 1/6 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Kurulması ve Görevleri 10.05.2006 22.01.201038.5 KB
Microsoft Office document icon 2006/13- 1783 4/13 Strateji Palanlama Ekibi Kurulması hk 07.06.2006 22.01.2010304.5 KB
Microsoft Office document icon 2006/14- 1773 2/7 Geçici Görevlendirme Hakkında 26.06.2006 2009/227 KB
PDF icon 2006/16- 1757 3/8 2006/16 sayılı genelge 29.09.2006 1.45 MB
Microsoft Office document icon 2006/17- 1751 Yıpranan Tarihi ve Kültürel varlıkların Yenilenmesi 5366 sayılı yasa (2005/17 ek) 05.10.2006 22.01.201089.5 KB
Microsoft Office document icon 2006/19- 1740 11/19 Yabancılara Ait Taşınmaz Bilgileri 16.10.2006 22.01.201034 KB
Microsoft Office document icon 206/20- 1736 3/10 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 20.10.2006 2008/1235.5 KB
Microsoft Office document icon 2006/21- 1732 11/21 Hizmetlerin Yürütülmesi ve Mükteza İstemleri 13.12.2006 22.01.201029 KB
Dosya 2006/22- 1729 2/11 Öğrenci Stajları 26.12.2006 11.78 KB
Dosya 2007/1- 3646 Atama Yetkisinin Devri 07.02.2007 11.11.201012.46 KB
Microsoft Office document icon 2007/2- 2643 1/2 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 12.02.2007 2007/539 KB
Microsoft Office document icon 2007/3- 2310 Arnavutluk Uyruklularının Taşınmaz Mal Edinimi 12.03.2007 2008/1230 KB
Microsoft Office document icon 2007/6- 1978 1/2 Kanada Uyrukluların Taşınmaz Mal Edinimi 03.04.2007 2008/1228.5 KB
Microsoft Office document icon 2007/7- 1931 5/7 Geçici İşçi Alım ve Çalıştırılması 12.04.2007 22.01.201034 KB
Microsoft Office document icon 2008/2- 2656 Türk Asıllı Yunan Uyrukluların Mal Edinimi 27.02.2008 2008/1227 KB
Microsoft Office document icon 2008/3- 2322 1/3 5543 Sayılı İskan Kanunu hk 06.03.2008 22.01.201034.5 KB
Dosya 2008/5- 2056 3/5 Taşınmaz Araştırma Birimi Oluşturulması 01.04.2008 12.62 KB
Dosya 2008/6- 1990 2/3 1993/2 Genelge Eki Yönerge 11.04.2008 09.11.201012.2 KB
Microsoft Office document icon 2008/7- 1943 6/7 Tapu Kanununun 35 inci Maddesinin İptali 14.04.2008 2008/728.5 KB
Microsoft Office document icon 2008/8- 1909 Harita Mühendislerinde Üye Sicil Durumu 24.04.2008 22.01.201027 KB
Dosya 2008/12- 1829 1/3 Tapu Kanunun 35. Maddesi 17.07.2008 21.06 KB
Microsoft Office document icon 2008/16- 1791 1/2 Kat Mülkiyeti Tesisine Dair Yönetmelik (2008/1 Sayılı Genelgeye Ek) 11.11.2008 22.01.201027 KB
Dosya 2008/18- 1766 13/21 Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve Sınırlı ayni hak edinimi 02.12.2008 2010/2412.57 KB
Dosya 2008/19- 1774 13/19 6831 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN ORMAN HARİTALARININ KONTROLLÜK İŞLEMLERİ 21.10.2008 09.11.201013.01 KB
Dosya 2008/21- 1766 13/21 Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve Sınırlı ayni hak edinimi 02.12.2008 2010/2412.81 KB
Dosya 2009/1- 3681 Atama Yetkisinin Devrinde Değişiklik hk. 15.01.2009 2010-2311.65 KB
Dosya 2009/2- 2677 1/2 Geçici Görevlendirme 18.02.2009 2010-2311.92 KB
Dosya 2009/3- 2343 2/3 Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödeme Usul ve Esasları 02.03.2009 15.31 KB
Microsoft Office document icon 2009/5- 2077 4/5 Yerleşim yerleri ve donanım 02.03.2009 22.01.201029 KB
Microsoft Office document icon 2009/9- 1903 2/9 Değişiklik İşlemleri Talepleri hk 03.04.2009 22.01.201027.5 KB
Microsoft Office document icon 2009/15- 1819 14/15 3402 Sayılı Kanunun, Ek 4'üncü Maddesi Kapsamında 2/B Alanlarında Yapılacak Uygulama 04.08.2009 2011/294.5 KB
Microsoft Office document icon 2009/16- 1812 9/16 Yönetmelik Değişikliği (Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kont.) 26.08.2009 22.01.2010868 KB
Microsoft Office document icon 2009/17- 1806 3/17 4353 Sayılı Kanuna Göre Davaların Takibi 19.10.2009 81 KB
Microsoft Office document icon 2009/19- 1800 11/18 Tescil Bildirimlerinin Mühürlenmesi 30.10.2009 2010/336 KB
Microsoft Office document icon 2009/19- 1795 14/19 Bölge Müdürlükleri Sıra Numarasının Romen rakamı ile yazılması 06.11.2009 22.01.201034 KB
Microsoft Office document icon 2009/20- 1791 9/20 Sicil Raporları hk. 09.11.2009 20.10.201165.5 KB
Dosya 2009/21- 1787 2/3 2009/3 sayılı Genelgeye Ek Genelge (Fazla Çalışma Ücretleri) 19.11.2009 30.11.201215.75 KB
Microsoft Office document icon 2009/22- 1784 7/22 Cins Değişikliği (İskan Belgesi Alınırken Cins Değişikliği) 23.12.2009 2010/433 KB
Microsoft Office document icon 2010/1- 3704 Ormanların Kadastrosu ve Tescili 29.01.2010 148 KB
Microsoft Office document icon 2010/3- 2366 Kontrol Yetkisi 15.03.2010 2012/460 KB
Microsoft Office document icon 2010/8- 1952 1/4 Yapı Kooperatiflerin Tapu İşlemleri 26.04.2010 26.04.201043.5 KB
Image icon 2010/14- 1220.18 KB
Image icon 2010/14- 2214.84 KB
Microsoft Office document icon 2010/15-1.37 MB
Microsoft Office document icon 2010/15-25 KB
Microsoft Office document icon 2010/16-229.5 KB
Microsoft Office document icon 2010/16-25 KB
Microsoft Office document icon 2010/17-73.5 KB
Microsoft Office document icon 2010/24-42 KB
PDF icon 2010/25-946.87 KB
Microsoft Office document icon 2011/2-110.5 KB
PDF icon 2012/14- 1879 5/7 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürlmesi Hakkında Kanun 08.10.2012 27.02.2014168.88 KB
PDF icon 010-06/1-2075 12.03.2014 Tarım Arazilerinde Hisseli Satış240 KB
PDF icon 2002/7 18.06.2002 "4721 sayılı Türk Medeni Kanunu" Konulu Genelge757.92 KB
PDF icon 2007/5 20.03.2007 "5578 Sayılı Kanun" Konulu Genelge240 KB
PDF icon Finansal Kiralama Kanunu102.5 KB