mlogo.png

-A A +A

Mülga Duyurular (III)

Mülga Duyurular (III) aşağıdadır.

EkBoyut
Microsoft Office document icon 074/87-1285 07.05.1998 Vergi Kimlik Numarası101.5 KB
Microsoft Office document icon 074/91-2047 03.07.1998 Fotoğrafların Renkli Fotokopisi164.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-3561 22.09.2000 Zorunlu Deprem Sigortası36.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-3593 26.09.2000 Zorunlu Deprem Sigortası70.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-3691 29.09.2000 Zorunlu Deprem Sigortası29.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-3692 29.09.2000 Zorunlu Deprem Sigortası32 KB
Microsoft Office document icon 074/111-4906 27.11.2000 Zorunlu Deprem Sigortası58.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-353 22.01.2001 Zorunlu Deprem Sigortası34.5 KB
Microsoft Office document icon 074/116-2878 10.07.2001 Çiftçi Kayıt Sistemi97 KB
Microsoft Office document icon 074/121-4100 30.10.2001 Yabancı Para İpoteğinde Borç Kütüğü160 KB
Microsoft Office document icon 074/144-903 18.03.2003 Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Uygulaması (074/1102373'e ek)97 KB
Microsoft Office document icon 074/149-1566 14.05.2003 İrtifak Hakkı (Hazineye Ait Taşınmazların İrtifak Hakkı Tescilinde Harç)71 KB
Microsoft Office document icon 074/111-2145 25.06.2003 Zorunlu Deprem Sigortası81.5 KB
Microsoft Office document icon 074/160-3519 12.09.2003 Baro Hakem Kurulunca Verilen İhtiyati Tedbir ve Haciz Kararları152 KB
Microsoft Office document icon 074/186-4490 27.12.2004 Bedelsiz Devir 25.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-1597 26.05.2005 1164 Sayılı Kanunun 8. Maddesi (Arsa ve Arazi Satış)31.5 KB
Microsoft Office document icon 074/227-605 16.02.2007 1164 Sayılı Kanunun 8. Maddesi Hakkında38.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-3189 03.08.2007 Zorunlu Deprem Sigortası Uygulaması İle İlgili İsim Değişiklikleri30 KB
Microsoft Office document icon 074/238-3943 04.10.2007 Bilgilendirme İlamı48 KB
Microsoft Office document icon 074/1-5052 28.12.2007 2008 Yılı Tapu-Kadastro Harçları43 KB
Microsoft Office document icon 074/10-88 07.01.2008 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 8. Maddesi Hakkında57.5 KB
Microsoft Office document icon 074/241-616 04.02.2008 Banka İpotekleri ve Satış İşlemleri Hk.31 KB
Microsoft Office document icon 074/242-1040 06.03.2008 Genelge Tasnifi Hk.55.5 KB
Microsoft Office document icon 074/245-1925 07.05.2008 5747 Sayılı Kanun ile Kapatılan Belediyelerin Taşınmazları Hk.49.5 KB
Microsoft Office document icon 074/178-3445 04.08.2008 5084 Sayılı Kanuna Göre Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Devre İlişkin Yönetmelik26.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111.3805 25.08.2008 Zorunlu Deprem Sigortası59 KB
Microsoft Office document icon 074/111-4582 23.10.2008 Zorunlu Deprem Sigortası59.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-454 28.01.2009 Tapu-Kadastro Harçlarında Değişiklik 29 KB
Microsoft Office document icon 074/249-972 27.02.2009 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasında Sermaye Artırımı 35.5 KB
Microsoft Office document icon 074/251-1281 17.03.2009 Kısıtlı Hissenin Ayrı Tescili, Kısıtlı Taşınmazda Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulması26 KB
Microsoft Office document icon 074/1-1516 30.03.2009 Harçlar Kanununda Süreli Değişiklik29 KB
Microsoft Office document icon 074/111-1929 28.04.2009 Zorunlu Deprem Sigortası61.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-4897 30.10.2009 Zorunlum Deprem Sigortası (Yeni Şirket Listesi)431.5 KB
Microsoft Office document icon 900.99-4883 05.11.2009 Şeflere Yetki Verilmesi25.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-5827 31.12.2009 2010 Yılı Tapu Kadastro Harçları44 KB
Microsoft Office document icon 074/111-213 19.01.2010 Zorunlu Deprem Sigortası1 MB
Microsoft Office document icon 074/265-1563 04.05.2010 Finansal Kiralama ve İpotek İşlemi36 KB
Microsoft Office document icon 074/111-1946 01.06.2010 Zorunlu Deprem Sigortası (26/05/2010 tarihi itibari ile yeni şirket listesi)311 KB
Microsoft Office document icon 074/1-4838 31.12.2010 2011 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları43 KB
Microsoft Office document icon 074/273-876 09.02.2011 SGK'nın Tebliğinin Yürütülmesinin Durdurulması 33 KB
Microsoft Office document icon 074/111-1668 04.03.2011 Zorunlu Deprem Sigortası76 KB
Microsoft Office document icon 074/276-2747 11.04.2011 1 ve 2 Nolu Formların Eksik ve Zamanında Gönderilmemesi38 KB
Microsoft Office document icon 074/286-6605 16.08.2011 Tapu Maliki Olmayan Eşin 'Aile Konutu Şerhi İçin Mahkeme Kararı Gerekir' Yürütmeyi Durdurma313.5 KB
PDF icon 074/111-6792 22.08.2011 Zorunlu Deprem Sigortası139.19 KB
PDF icon 010/07-2430 27.03.2012 TEDAŞ Vekaletnameleri 33.82 KB
PDF icon 010/07-6960 16.08.2012 T.C. Kimlik Bilgilerinin Girilmesi73.37 KB
PDF icon 010.07-17.7079 17.08.2012 Zorunlu Deprem Sigortası30.67 KB
PDF icon 010.07/20-8349 08.10.2012 6098 Borçlar Kanununun 3. Şahıslara Kefil Olunması Durumunda Eşin Muvafakatinin Alınması 90.72 KB
PDF icon 010.07/20-8849 22.10.2012 6098 Borçlar Kanunu Borçlu ile Malikin Farklı Olması Durumu77.27 KB
PDF icon 010.07/45-2223 18.03.2013 Aile Konutu Şerhi142.23 KB
PDF icon 010-07/66-6816 23.08.2013 Yeni Tapu Sicili Tüzüğü Uygulamaları Hk.147.97 KB
PDF icon 010.07.02/28158 26.05.2014 Tarım Arazilerinin Devri164.26 KB
PDF icon 010.07.02/28340 20.05.2014 2985 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi Kapsamında Harç İstisnası180.23 KB
PDF icon 23294678.010.07/42-1612 25.02.2013 Adalet Bakanlığı Protokolü1.21 MB
PDF icon TOKİ Eski Başkanı Tarafından Verilen Vekaletnameler/Yetkinin Devamı728.76 KB