mlogo.png

-A A +A

Mülga Duyurular (II)

Mülga Duyurular (II) aşağıdadır: 

EkBoyut
Microsoft Office document icon 074/1-2333 30.07.1998 4369 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler34 KB
Microsoft Office document icon 074/92-2537 14.08.1998 T.Denizcilik İşl. T.M. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşl.Dev. Hk.336.5 KB
Microsoft Office document icon 074/93-3606 18.11.1998 Sahte Vekaletname83 KB
Microsoft Office document icon 074/94-3633 19.11.1998 Arşiv Standartlarının Yeniden Bel. Komisyon Raporu992 KB
Microsoft Office document icon 074/96-352 15.02.1999 Antalya Pil Sanayi ve T.A.Ş. Tasfiyesiz İnfisahı116 KB
Microsoft Office document icon 074/81-426 09.02.1999 Tapu İşlemlerinde Eğitim Katkı Payı Alınması32.5 KB
Microsoft Office document icon 074/29-367 15.02.1999 Etibank Bankacılık A.O.33.5 KB
Microsoft Office document icon 074/97-498 01.03.1999 Mera Vasıflı T.M. İmar Uygulaması 166 KB
Microsoft Office document icon 074/1-645 12.03.1999 Değerleme Oranı Uygulaması31 KB
Microsoft Office document icon 074/98-814 26.03.1999 Kültür ve Tabiat Varlıkları Öneri Tespit Alanındaki T.M. 260.5 KB
Microsoft Office document icon 074/29-1121 28.04.1999 Etibank Bankacılık A.O.31 KB
Microsoft Office document icon 074/99-1175 04.05.1999 Kültür ve Tabiat Varlığı Şerhi Olan T.M. Tapu İşl. Harç156.5 KB
Microsoft Office document icon 074/100-1381 24.05.1999 Bazı Vakıflara Uygulanacak Harç Muafiyeti 91.5 KB
Microsoft Office document icon 074/81-2220 13.08.1999 Tapu İşlemlerinden Eğitime Katkı Payı Alınması37.5 KB
Microsoft Office document icon 074.98-2343 19.08.1999 Kültür ve Tabiat Varlıkları Öneri Tespit Alanındaki T.M.87 KB
Microsoft Office document icon 074/100-2495 02.09.1999 Afet Bölgesinde Kalan T.M. Tasarruf ve İmar Uyg.70 KB
Microsoft Office document icon 074/101-2612 15.09.1999 Taşınmaz Mal Bilgileri221 KB
Microsoft Office document icon 074/101-2644 20.09.1999 Afet Bölgesindeki T.M. Kayıt Örn. Harç ve E.K.P. Muafiyeti347.5 KB
Microsoft Office document icon 074/102-3002 25.10.1999 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İpotek ve T.M. Tasarrufunda (Amaçları Doğrultusunda) Harç Muafiyeti36 KB
Microsoft Office document icon 074/103-3286 18.11.1999 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmazların Devri220.5 KB
Microsoft Office document icon 074/104-3406 29.11.1999 Özel İşlem Vergisi92.5 KB
Microsoft Office document icon 074/104-3621 16.12.1999 Özel İşlem Vergisi115.5 KB
Microsoft Office document icon 074/106-3706 30.12.1999 Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi 86.5 KB
Microsoft Office document icon 074/92-211 17.01.2000 T.Denizcilik İşl. T.M.8.52 KB
Microsoft Office document icon 074/81-254 20.01.2000 Tapu İşlemlerinde Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi32 KB
Microsoft Office document icon 074/107-257 24.01.2000 Tapu Harçlarına Esas Matrah121 KB
Microsoft Office document icon 074/105-287 26.01.2000 Sahte İlamlar 99 KB
Microsoft Office document icon 074/110-2373 12.07.2000 Organize Sanayi Bölgeleri351 KB
Microsoft Office document icon 074/109-2562 26.07.2000 Depremden Zarar Görenlerin Tapu İşlemleri172.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-5112 06.08.2000 Zorunlu Deprem Sigortası123 KB
Microsoft Office document icon 074/81-2784 10.08.2000 Tapu Devir İşlemleri34 KB
Microsoft Office document icon 074/111-3698 02.10.2000 Zorunlu Deprem Sigortası 28 KB
Microsoft Office document icon 074/34-4451 08.11.2000 Türkiye Elektrik Kurumunun Devir İşlemleri32.5 KB
Microsoft Office document icon 074/112-4735 22.11.2000 Sosyal Güvenlik Kurumu117 KB
Microsoft Office document icon 074/111-5373 20.12.2000 Zorunlu Deprem Sigortası 30 KB
Microsoft Office document icon 074/113-352 19.01.2001 Milli Gençlik Vakfı76 KB
Microsoft Office document icon 074/1-5458 22.12.2000 Tapu Harçları ve Damga Vergisi Yeniden Değerleme Oranı79 KB
Microsoft Office document icon 074/104-492 29.01.2001 Özel İşlem Vergisi100 KB
Microsoft Office document icon 074/109-619 02.02.2001 7269 Sayılı Kanun Uygulaması (Deprem)210.5 KB
Microsoft Office document icon 074/114-1307 30.03.2001 Sümerbank A.Ş.205.5 KB
Microsoft Office document icon 074.115 (1)-1872 03.05.2001 Özel Çevre Koruma Bölgesi80.5 KB
Microsoft Office document icon 074/115(2)-2567 20.06.2001 T.Emlak Bankası A.Ş. Adına Kayıtlı T.M. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adına Tescili (Banka Faaliyet)152.5 KB
Microsoft Office document icon 074/117-2989 23.07.2001 Etibank A.Ş. (İnterbank A.Ş. ve Eskişehir Bank A.Ş. Devri)168.5 KB
Microsoft Office document icon 074/119-2998 24.07.2001 3083 Sayılı Yasa120.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-3014 24.07.2001 Arsa Ofisi Kanununun 8'inci Maddesi224 KB
Microsoft Office document icon 074/10-3428 23.08.2001 Arsa Ofisi Kanununun 8'inci Maddesi132.5 KB
Microsoft Office document icon 074/115-3657 18.09.2001 Emlak Bankası A.Ş.'nin Bankacılık Alanına Tahsis Edilen Taşınmaz Mallarının Tescili 118.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-3775 01.10.2001 Arsa Ofisi Kanununun 8'inci Maddesi111 KB
Microsoft Office document icon 074/120-3794 02.10.2001 Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Satışı 99.5 KB
Microsoft Office document icon 074/118-4193 06.11.2001 Hazine Arazilerine Ait Tapu Kaydı Listeleri (Muhtelif Genelge)106 KB
Microsoft Office document icon 074/122-4405 26.11.2001 Damga Vergisi Muafiyeti146 KB
Microsoft Office document icon 074/123-4844 28.12.2001 Yabancı Para Üzerinden İpotek Tesisi ve Üst Hakkı130.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-11 03.01.2002 Arsa Ofisi Kanununun 8'inci Maddesi390 KB
Microsoft Office document icon 074/124-50 07.01.2002 Fon Bünyesindeki Bankalar140.5 KB
Microsoft Office document icon 074/126-484 11.02.2002 Bayındırbank A.Ş.149 KB
Microsoft Office document icon 550/967 04.04.2002 Petrol Boru Hattı43.5 KB
Microsoft Office document icon 074/127-1171 11.04.2002 Destekleme Primi Uygulamaları277 KB
Microsoft Office document icon 074/128-1299 19.04.2002 Bankalara Ait Yetki Belgelerinde Geçerlilik Süresi112.5 KB
Microsoft Office document icon 074/129-1329 25.04.2001 Kentbank ve Etibank'ın Rehin Hakkının Toprak Bank'a Devri143.5 KB
Microsoft Office document icon 074/124-1853 04.06.2002 Fon Bünyesindeki Bankalar (Harç Muafiyeti-Döner Sermaye Ücreti)121.5 KB
Microsoft Office document icon 074/15-2019 14.06.2002 Türkiye Emlak Bankası A.Ş.30.5 KB
Microsoft Office document icon 074/131-2022 17.06.2002 Alternatif Ürün117.5 KB
Microsoft Office document icon 074/81-2269 02.07.2002 Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi27.5 KB
Microsoft Office document icon 074/135-2466 17.07.2002 Yetki Belgeleri Hakkında Ek Genelge (074/128 ve 1558 gen)162.5 KB
Microsoft Office document icon 074/129-2635 02.08.2002 Kentbank ve Etibankın Rehin Hakkı189 KB
Microsoft Office document icon 074/137-2954 23.08.2002 Avukat Kimlikleri 115 KB
Microsoft Office document icon 074/81-2191 17.09.2002 Eğitime Katkı Payı32 KB
Microsoft Office document icon 074/138-3344 02.10.2002 Pamukbank T.A.Ş. (Fon Bünyesine Dahil Edilmesi)84.5 KB
Microsoft Office document icon 074/120-3687 31.10.2002 Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Satışı 81 KB
Microsoft Office document icon 074/136-3994 21.11.2002 Harç Muafiyeti (Finansal Yeniden Yapılandırma söz.)98 KB
Microsoft Office document icon 074/1-1 02.01.2003 31.12.2002 Tarih 4419 Sayılı Genelgeye Ek29.5 KB
Microsoft Office document icon 074/140-4 03.01.2003 EKP ve Özel İşlem Vergisi 74 KB
Microsoft Office document icon 074/140-92 09.01.2003 EKP ve Özel İşlem Vergisi 71 KB
Microsoft Office document icon 074/10-437 06.02.2003 Arsa Ofisi Kanununun 8'inci Maddesi196.5 KB
Microsoft Office document icon 074/145-916 18.03.2003 Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Tescili ve Kadastrosu 106 KB
Microsoft Office document icon 074/150-1805 03.06.2003 Destekleme Primi Uygulamaları118 KB
Microsoft Office document icon 074/1-2245 02.07.2003 492 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 38 KB
Microsoft Office document icon 074/155-2435 18.07.2003 Özel İşlem Vergisi ve E.K.P. (Oranların Artışı)95 KB
Microsoft Office document icon 074.156-2532 24.07.2003 Çevre Düzeni Planı23.5 KB
Microsoft Office document icon 074/59-3470 11.09.2003 Harç Muafiyeti112 KB
Microsoft Office document icon 074/157-2880 11.08.2003 Taşınmaz Malların Devri149 KB
Microsoft Office document icon 074/159-3704 24.09.2003 Damga Vergisi Muafiyeti97 KB
Microsoft Office document icon 074/161-3804 29.09.2003 Genelge Numarası Değişikliği40 KB
Microsoft Office document icon 074/99-4538 06.11.2003 Korunması Gerekli Kültür Varlığı Şerhi Bulunan Taşınmaz Mallar135.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-5209 29.12.2003 Tapu Kadastro Harç ve Damga Vergisi ve Yeniden Değerleme Oranları 229.5 KB
Microsoft Office document icon 074/167-5244 31.12.2003 İzinlerin Kullanımı Hakkında 30 KB
Microsoft Office document icon 074/140-24 02.01.2004 Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı76 KB
Microsoft Office document icon 074/170-1010 27.02.2004 Vakıf Bağış Makbuzları 78.5 KB
Microsoft Office document icon 074/137-1245 12.03.2004 Avukat Kimlikleri145.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-1414 22.03.2004 Arsa Ofisi 8'inci Maddesi85 KB
Microsoft Office document icon 074/171-1700 15.04.2004 Sahte Nüfus Cüzdanı67 KB
Microsoft Office document icon 074/174-1919 07.05.2004 Harman Yerinin Vasıf Değişikliği138.5 KB
Microsoft Office document icon 074/179-2920 23.07.2004 Vakıflar Bilgi Sistemi Projesi152.5 KB
Microsoft Office document icon 074/177-2747 09.07.2004 Bankalarca Devir Alınan Taşınmaz İşlemlerinde Harç152.5 KB
Microsoft Office document icon 074/160-3087 10.08.2004 Baro Hakem Kurulunca Verilen İhtiyadi Tedbir ve Haciz Hakkında36 KB
Microsoft Office document icon 18014.35-3675 06.10.2004 Erzurum Ağrı İli Afetzedelerin İskanı Hk.41.5 KB
Microsoft Office document icon 798.1350 04.10.2004 Belediyeler İle Yapılacak Protokoller 35.5 KB
Microsoft Office document icon 074/82-3877 01.11.2004 Yeni Türk Lirası645.5 KB
Microsoft Office document icon 18007/145-5177 02.12.2004 Vakıf Malları118 KB
Microsoft Office document icon 074/183-618 07.03.2005 Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununun 11. Maddesinde 5226 Sayılı Kanunun 5. Md. ile Yapılan Değişiklik36.5 KB
Microsoft Office document icon 074/177-348 Bankalarca Devir Alınan Taşınmaz İşlemlerinde Harç Muafiyeti28.5 KB
Microsoft Office document icon 074/183-4219 02.12.2004 2863 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve 5226 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Hk.28.5 KB
Microsoft Office document icon 074/187-4554 31.12.2004 Pamukbank'ın Halkbankası'na Devri Hk.33 KB
Microsoft Office document icon 074/1-70 05.01.2005 Tapu-Kadastro Harçları Damga Vergisi ve Yen.37.5 KB
Microsoft Office document icon 074/186-4490 27.12.2004 Bedelsiz Devir25.5 KB
Microsoft Office document icon 074/204-2442 2/B Belirtmesi Bulunan Taşınmazlar 35.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-146 14.01.2005 Tapu Devri29 KB
Microsoft Office document icon 074/190-589 02.03.2005 Takyidatların Kaldırılması Hakkında61 KB
Microsoft Office document icon 074/194-857 25.03.2005 Kadastro ve Komisyon Tutanağı Değişikliği 1 MB
Microsoft Office document icon 074/195-951 07.04.2005 Döner Sermaye Ücretleri (Protokol Yapılan)27 KB
Microsoft Office document icon 074/196-1035 12.04.2005 Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devri Hk.41.5 KB
Microsoft Office document icon 074/197-1036 12.04.2005 Köy Hizmetleri Genel Müd. Taşınmazları Devri39.5 KB
Microsoft Office document icon 074/187-1047 12.04.2005 Pamukbank'ın Halkbankası'na Devri30 KB
Microsoft Office document icon 074/198-1053 13.04.2005 2510 Sayılı Kanundan İntikal Eden Taşınmazlar30 KB
Microsoft Office document icon 074/186-1238 27.04.2005 Bedelsiz Devir Hakkında29 KB
Microsoft Office document icon 074/10-1578 08.05.2005 2006 Yılı Çalışma Alanları33.5 KB
Microsoft Office document icon 074/199-1427 11.05.2005 Çevre Düzeni Planı Hakkında75.5 KB
Microsoft Office document icon 074/196-1501 16.05.2005 SSK'nın Sağlık Bakanlığına Devri Hakkında30 KB
Microsoft Office document icon 074/192-1900 16.06.2005 Bilgi Edinme27.5 KB
Microsoft Office document icon 074/116-2394 29.07.2005 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Göre Tarım Arazilerinde Muafiyet 31 KB
Microsoft Office document icon 074/179-2559 12.08.2005 Vakıf Bilgi Sistemi Projesi Hakkında25 KB
Microsoft Office document icon 074/205-2560 12.08.2005 İntikal ve Taksim Taleplerinin Tek Müdürlükte 35.5 KB
Microsoft Office document icon 074/193-2616 17.08.2005 3083 Sayılı Kanuna Göre Takyidat Şerhi Hk.27 KB
Microsoft Office document icon 074/206-3007 23.09.2005 Kayıp Nüfus Cüzdanları30.5 KB
Microsoft Office document icon 074/207-3117 03.10.2005 Yönetmelik Değişiklikleri106 KB
Microsoft Office document icon 074/208-110 20.01.2006 Çalınan Noterlik Mühürleri 50.5 KB
Microsoft Office document icon 074/211-934 16.02.2006 3083 Sayılı Yasa80.5 KB
Microsoft Office document icon 074/210-834 08.03.2006 Çalınan Noterlik Mühürleri41.5 KB
Microsoft Office document icon 074/212-1244 06.04.2006 Çalınan Noterlik Mühürleri41.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-1539 04.05.2006 Hazine Arazilerinin Satışında Arsa Ofisi Kanununun 8. Maddesinin Uygulanması Hk.33 KB
Microsoft Office document icon 074/213-1562 05.05.2006 5018 Sayılı Kanuna Göre Hazine Adına Yapılacak Tesciller 64 KB
Microsoft Office document icon 074/215-2542 20.07.2006 Emlak Fiyat Endeksi Hakkında28.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-2579 25.07.2006 Zorunlu Deprem Sigortası Uygulaması Hk.29 KB
Microsoft Office document icon 074/116-2837 09.08.2006 5403 Sayılı Kanuna Göre Tarım Arazilerinde Muafiyet Genelgesine Ektir.31.5 KB
Microsoft Office document icon 074/217-3275 04.09.2006 Kadastro Kanununun 4. Maddesi Uyarınca Yapılacak Orman Kadastrosu Talimatı61 KB
Microsoft Office document icon 010/06-3967 09.10.2006 Öğleden Sonra İşlem Havalesi Yapılmaması28.5 KB
Microsoft Office document icon 074/216-4715 13.12.2006 5018 Sayılı Kanuna Göre Hazine Adına Tescil Genelgesine Ektir. 28.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-4878 26.12.2006 2007 Yılı Tapu-Kadastro Harçları90.5 KB
Microsoft Office document icon 125/602-73 10.01.2007 SPK Lisanslı Firmalara ve Uzmanlara Bilgi ve Belge Verilmesi36 KB
Microsoft Office document icon 010-177 18.01.2007 Öğleden Sonra İşlem Havalesi Yapılması-Havale 30 KB
Microsoft Office document icon 900/99-1584 07.04.2007 500 Yevmiyenin Altındaki Tapu Müdürlüklerine Müdür veya Md. Yrd. Atamaları47.5 KB
Microsoft Office document icon 074/232-2285 04.06.2007 Sit ve Koruma Alanları, 2863 Sayılı Kanunun 11. ve Geçici 7. Maddesi65.5 KB