mlogo.png

-A A +A

Mülga Duyurular (I)

Mülga Duyurular aşağıdadır.

EkBoyut
Microsoft Office document icon 074.111-353.doc34.5 KB
Microsoft Office document icon 074.111-2145.doc81.5 KB
Microsoft Office document icon 074.111-4906.doc58.5 KB
PDF icon zorunlu_deprem_sigortasi_7028.pdf119.44 KB
PDF icon zorunlu_deprem_sigortasi_duyurusu_7079.pdf30.67 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-37/2176-2181 30.04.1965 1251 Sayılı Genelge637 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-2/3662-3667 26.05.1966 Tüzel Kişiliklerin İbraz Edecekleri Yetki Belgesi2.33 MB
Microsoft Office document icon 4-1-5-3/7094-7099 24.09.1966 Kamu Kuruluşlarına Ait Taşınmaz Mallar102 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/7155-7160 26.09.1966 Damga Vergisi357.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/2580-2585 02.05.1967 Çıplak Mülkiyet Sahibi Lehine İvazsız Feragatte Harç1.07 MB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/467-472 25.01.1969 Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Koop.1.09 MB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/5916-5921 15.08.1969 1136 Sayılı Yasanın Vekaletten Temsille İlgili Hük.920 KB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/7756-7762 24.10.1969 Sahte Vekile Ait Fotoğraflar Hk.466 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/602-608 02.02.1970 Emlak Alım Vergisi441.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-8/1637-1643 27.03.1970 Hazineye Bağışı İstenen Cami ve İbadethane518.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-10/7916-7922 09.11.1970 1318 Sayılı Kanun Hk.487.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-4/2672-2678 21.04.1971 TEK'e Devir Yapılan Taşınmaz Mallar629 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-4/1414 13.07.1971 Etibank'tan Tek Kurumuna Devrolunan Gayrimenkullerin Tespiti Hk.30 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-11/1370-1376 04.03.1972 1319 Sayılı Emlak Vergisi Hakkında785.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-10/1554-1560 15.03.1972 Kıymet Artış Vergisi152 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/1824-1829 20.03.1972 Meşfu Payın Şef'i Adına Hükmen Tescilinde Harç 190.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/3394-3400 23.05.1972 Turizm Müessesi Belgesini Haiz İşletmelerin T.M. Üzerinde Tesis Olunacak İpoteklerin Harca Tabi 121 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/4373-4379 24.06.1972 Meşfu Payın Şefi Adına Hükmen Tescilinde Harç450 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/5113-5119 17.07.1972 SSK Harç Bağışıklığı494.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-7.7471-7477 29.09.1972 Vakfın Temsil Tarzı Hk.116.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-13/6404-6410 25.08.1972 Mali Denge Vergisi 534 KB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/1273-1279 24.02.1973 Avukatlarca Onanan Vekaletname Örneklerinin Kabulü6.51 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/3807-3813 31.05.1973 Tashih Harcı244 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-2/5219-5225 18.07.1973 Töbank Banka Vasfı Hk.180 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/7175-7181 04.10.1973 6830 Sayılı Yasanın 19. Md. Kamulaştırılan Yerlerin G.K.A. Vergisi Teminatı167 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/7183-7189 04.10.1973 Turizm Bankasına Devri Yapılacak İpoteklerin Tashih Harcı434 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-60/7913-7919 09.11.1973 Ziraat Bankası Genel Müd. 1617 Sayılı Kanun Uyg. İle İlgili İst.380 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-10/8965-8971 31.12.1973 Kamulaştırma481 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-2/1236-1242 16.03.1974 TKD Şubelerinin Taşınmaz Mal Tasarrufu Ehliyeti7.6 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2.4043-4049 15.07.1974 Harç, Emlak Alım Vergisi ve Damga435 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-10/4741-4747 01.08.1974 Kamulaştırılan T.M. Mahkeme Kararı ile Yap. Tescil ve Terkinleri405 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/6942-6948 19.11.1974 Emlak Alım Vergisi111.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/4681-4687 24.07.1975 İntifa ve Çıplak Mülkiyetin Devrinde Vergi Matfahı622 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-60/5762-5768 11.09.1975 1757 Sayılı Yasanın 212. Maddesi 645 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/6001-6007 19.09.1975 İşlem Sonuçlarının Vergi Dairelerine Bildirilmesi384 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-9/6161-6166 23.09.1975 Özel Parselasyon Planları Düzenleyerek Şayi Pay Temlik Edenler104 KB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/6591-6597 15.10.1975 Tapuda İşlem Yapılmasını Gerektiren Vekaletnameler463 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-5/7101-7107 11.11.1975 1234 Sayılı Genelge63 KB
Microsoft Office document icon 4-1-8-4/7831-7837 09.12.1975 Özel Hukuk Tüzel Kişilerince Talep Edilen İpotek İşlemleri (Sözleşme Serbestisi)154.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/27-33 07.01.1976 TMO ile Diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri 142 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-60/2901-2907 26.04.1976 Mülga 4753 Sayılı Yasa ile Dağıtımı Yapılan Arsaların Satışı474.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/5045-5051 27.07.1976 İhracatın Teşviki258 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-39/6391-6397 08.09.1976 Muhafızlık Bölgesi Dışında Yapılacak Akitler671.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-60/6987-6993 08.10.1976 4753 Sayılı Yasa394.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-9/4431-4437 24.06.1977 Özel Parselasyon Planları Düzenleyerek Şayi Pay Temlik Edenler481 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-9/5481-5487 16.08.1977 Şayi Pay Temlikleri588 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-9/451-457 27.01.1978 İşçi Yapı Kooperatifleri Hk.101 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/1241-1247 03.03.1978 TEK İstimlaklarıyla Alınacak Harç 126 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/2249-2259 14.04.1978 Yazışma Usulü526 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/3007-3013 11.05.1978 1617 Sayılı TTR Ön Tedbirler Kanununun Uygulanması 468 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/3280-3286 21.005.1978 4753 Sayılı Yasa Uyarınca Verilen Araziler91.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-10/5082 11.08.1978 Kamulaştırılan Taşınmaz Malların Tescili 127.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/1591-1597 08.04.1979 Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Koop. Ortaklarının Kullandıkları Krediler Karşılığında Koop.485 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-10/4881-4888 01.10.1979 Kamulaştırılan Taşınmaz Malların Tescili182.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-31/5186-5193 24.10.1979 Düzenleme Şeklinde Vekaletname Tanzimi133.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-2-2/1620-1631 25.04.1980 Cevaplı Raporlar Hk.29 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-39/4465-4476 25.11.1980 Daire Dışında Yapılacak Akit385.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/4586-4597 01.12.1980 492 Sayılı Harçlar174.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/4952-4957 18.12.1980 Muhtelif Vergi Kanunları4.25 MB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/389-397 27.01.1981 Muhtarlıklarca Düzenlenen Vekaletnameler836 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/1169-1180 11.03.1981 İmar Kanununun 31. Maddesine Göre Belediyelere Terkedilen Yerler118.5 KB
Microsoft Office document icon 4-3-2-27/1473-1480 23.03.1981 4753 ve 4486 Sayılı Yasalarla Dağıtılan Yerler352 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/2152-2163 24.04.1981 Matbu Belgeler85 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/2249-2260 27.04.1981 1439 Sayılı Genelge 526 KB
Microsoft Office document icon 4-2-5-2/2292-2300 30.04.1981 Muhtelif Vergi Kanunları334 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/3023-3034 10.06.1981 Tapu Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti792 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/3599-3610 13.07.1981 1318 Sayılı Finansman Kanunu2.01 MB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/5282-5293 11.11.1981 1059 Sayılı Yasa622.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/44-55 07.01.1982 Mali Denge Vergisi516 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-6/541-552 03.02.1982 Siyasi Partilerin Feshi612.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/1053-1064 02.03.1982 Emlak Alım Vergisi100.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-9/6409-6420 07.09.1982 Tapu Sicilinin Aleniyeti761.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/1448 06.07.1982 Malsahipleri Sicili ve Arama Defterleri46 KB
Microsoft Office document icon 21.02.1983 Bankaların İktisap Edecekleri T.M.802.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/1448-1459 14.03.1983 Bankaların Elden Çıkaracağı T.M.813.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-46/1680-1691 21.03.1983 Zeytinliklerin Tescili920.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/7787-7798 12.10.1983 Nüfus Cüzdan Suretleri451.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/6854-6865 08.11.1983 Tapu İşlemlerinde Aranacak Belgeler116.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/7522-7533 05.12.1983 Taşınmazların Sendika Adına Tescili715.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-10-1/202-213 10.01.1984 TEK Devredilen Yerler215.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/1457 17.01.1984 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu40 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/1085-1096 18.02.1985 Eski ve Yeni Nüfus Cüzdanları94.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/1448-1459 14.03.1985 İpotek Harç813.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-4/2446-2457 22.04.1985 Kanuni Devir ve Tescil İşlemleri716.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/1176-102 03.03.1986 İtirazlı ve Davalı Parsellerin Taksim ve İfrazı190 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/1251-1262 06.03.1986 Emlak Vergisi Hk.204.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/102-1263-1274 06.03.1986 İtirazlı ve Davalı Parsellerin Taksim ve İfrazı13.28 KB
Microsoft Office document icon 4-1-10-9/1791-1802 01.04.1986 2705 Sayılı Kanun TEK'e Devri İstenen Yerler389.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-10-1-9/3445-3456 24.06.1986 2705 Sayılı Kanun Hk.170 KB
Microsoft Office document icon 4-3-2-9/1-3811-3826 14.07.1986 Havzai Fahmiye Sınırları İçinde Kalan T.M. Tespiti13.34 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/2719-2730 15.05.1987 Harç Muafiyeti201 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-14/140-7045-7056 14.12.1987 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı163 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/67-78 05.01.1988 Tapu Harçları ve Damga Vergisinde Yapılan Değişiklikler 109.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-7/282-293 18.01.1988 Konut bank629.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-8/5148-5159 16.09.1988 Nüfusa Kayıtlı Olmayanlar208.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2-221/6568-6579 21.11.1988 Banka Ünvanı120.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/7277-7288 29.12.1988 2982 Sayılı Kanundaki Harç ve Vergi319 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/228-1-12 02.01.1989 Tapu Harçları ve Damga Vergisinde Yapılan Değişiklikler118.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/236-1383-1394 15.03.1989 TRT'den Devir Olunacak T.M.119 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-7/3869-3880 31.07.1989 İpotek5.81 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-2/23-4329-4340 21.08.1989 Ferdileşme ve İpotek İşlemleri24 KB
Microsoft Office document icon 4-1-8-4/67-4432-4443 25.08.1989 İpotek175.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-61/4751-4762 14.10.1989 Sümerbank'ın Teşkilatlanması402 KB
Microsoft Office document icon 074/1 02.01.1990 Tapu Harçları23.5 KB
Microsoft Office document icon 074/2-410-421 24.01.1990 Tedbirin Kaldırılması23.5 KB
Microsoft Office document icon 074/3-1681 13.04.1990 Okumuş Holding23.5 KB
Microsoft Office document icon 074/5-514 31.01.1991 Karteks Uygulaması22 KB
Microsoft Office document icon 074/6-1938 03.06.1991 Emlak Konut A.Ş.25 KB
Microsoft Office document icon 074/7-2069 10.06.1991 Banker AN-KA A.Ş.659 KB
Microsoft Office document icon 074/9-3051-3056 13.08.1991 Tapu Kayıtları62.5 KB
Microsoft Office document icon 074/10-3245 26.08.1991 Hazine Arsalarının Satışı6.46 KB
Microsoft Office document icon 074/4-5261 28.12.1991 Tapu Harçları24 KB
Microsoft Office document icon 074/4-5261 27.12.1991 Tapu Harçları ve Damga Vergisinde Yapılan Değişiklik797.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-1076 ..... Değerleme Oranı Uygulaması7.19 KB
Microsoft Office document icon 074/12-476-487 04.02.1992 Yeni Bölge Müdürlüklerinin Kurulması758 KB
Microsoft Office document icon 074/13-2274 29.05.1992 1000 Liranın Altındaki Tutarlar837 KB
Microsoft Office document icon 074/14-3170 22.07.1992 Petrol Ofisi A.Ş.nin İsim Değişikliği739.5 KB
Microsoft Office document icon 074/15-3230 27.07.1992 İhracat ve Yatırımlarda Damga V.664 KB
Microsoft Office document icon 074/16-3231 27.02.1992 T.Halk Bankası33 KB
Microsoft Office document icon 074/17-3631 21.08.1992 1464 ve 1468 Sayılı Genelgelere Ek777.5 KB
Microsoft Office document icon 074/4-5984 28.12.1992 Tapu Harçları ve Damga Vergisinde Yapılan Değişiklik729.5 KB
Microsoft Office document icon 074/18-6026 29.12.1992 Genelge ve Süreli Yayın Talebi113.5 KB
Microsoft Office document icon 074/19-6058 29.12.1992 Demokrat Parti691 KB
Microsoft Office document icon 074/1-138 08.01.1993 1479 say. Genelge Eki ve Harçların Tahsiline İlişkin 10.31 KB
Microsoft Office document icon 074/20-144 12.01.1993 Denizcilik Bank123.5 KB
Microsoft Office document icon 074/21-152 12.01.1993 3083 Sayılı Kanun Uygulaması169 KB
Microsoft Office document icon 074/19-1842 06.05.1993 Kapatılan Partiler Adına Kayıtlı Taşınmazlar25 KB
Microsoft Office document icon 074/22-4135 28.09.1993 Sümer Holding A.Ş.131.5 KB
Microsoft Office document icon 192/30-4207 04.10.1993 Yetki Belgesi51.5 KB
Microsoft Office document icon 074/22-4713 01.11.1993 Sümerbank Holding A.Ş.240 KB
Microsoft Office document icon 074/23-5796 31.12.1993 SSK Adına Kayıtlı Taşınmaz Malların Devri35.5 KB
Microsoft Office document icon 167/125-781 18.02.1994 Eski Tip Nüfus Cüzdanı Hk.23 KB
Microsoft Office document icon 074/24-1033 03.03.1994 İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi82 KB
Microsoft Office document icon 074/23-1229 22.03.1994 SSK T.M. Emlak Bankasına Devri33.5 KB
Microsoft Office document icon 074/28-2969 11.04.1994 İmpex Bank24 KB
Microsoft Office document icon 074/26-1621 15.04.1994 Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası71 KB
Microsoft Office document icon 074/27-1726 22.04.1994 Marmara Bankası A.Ş.68 KB
Microsoft Office document icon 074/28-1763 26.04.1994 İmpex Bank70 KB
Microsoft Office document icon 074/29-2792 01.07.1994 ETİBANK163.5 KB
Microsoft Office document icon 074/26-2964 11.07.1994 Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankas29 KB
Microsoft Office document icon 074/30-4660 27.10.1994 Eksik Alınan Vergi ve Harçlar92 KB
Microsoft Office document icon 074/32-5211-5215 24.11.1994 Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallar73.5 KB
Microsoft Office document icon 074/35-230 02.01.1995 TEK Adına Kayıtlı Taşınmazlar ve İrtifak Hakları401.5 KB
Microsoft Office document icon 074/36 ..... Devlet Davalarının Takibi350 KB
Microsoft Office document icon 074/37-888 13.03.1995 3083 Sayılı Yasa96 KB
Microsoft Office document icon 074/39-1288 31.03.1995 3083 Sayılı Yasa124 KB
Microsoft Office document icon 074/49-3051 17.07.1995 Satış Bedelinin Sermaye İlavesinde Harç139.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-3381 08.08.1995 Damga Vergisi ve Harç Tahakkukunda 1000 TL'nin Altındaki Tutar142 KB
Microsoft Office document icon 074/23-4754 18.10.1995 SSK Adına Kayıtlı Taşınmazların Devri149 KB
Microsoft Office document icon 074/48-4871 31.10.1995 İpotek İşlemlerinin Tashihen Tescilinde Harç Alınmaması104.5 KB
Microsoft Office document icon 074/50-5205 14.11.1995 Yetkinin Devamı (Aydın Ayaydın)164.5 KB
Microsoft Office document icon 074/53-609 08.02.1996 Unvan Tashihi (T. Denizcilik İşlet.)161 KB
Microsoft Office document icon 20001-592 14.03.1996 492 Sayılı Kanun Hakkındaki Yönetmelik 67 KB
Microsoft Office document icon 074/54-1906 13.05.1996 TKİ. İş. ve Müs. Bölge Md. Dönüşmesi148 KB
Microsoft Office document icon 074-55-2818 03.07.1996 Arsa Ofisi Kanununun 8'inci Maddesi9.22 KB
Microsoft Office document icon 074/56-3527 05.08.1996 3083 Sayılı Yasa155.5 KB
Microsoft Office document icon 074/57-3575 07.08.1996 Hazine Malları İle İlgili Talepler95.5 KB
Microsoft Office document icon 074/58-3600 09.08.1996 Vekaletten Azil69.5 KB
Microsoft Office document icon 074/60-4417 31.10.1996 Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler85.5 KB
Microsoft Office document icon 074/61-5027 19.11.1996 Mal Varlığı71.5 KB
Microsoft Office document icon 074/62-5175 29.11.1996 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşımaz Mallarının Satışı191.5 KB
Microsoft Office document icon 074/62-5197 02.12.1996 Kamu Kurum Kur. T.M. Satışı54.5 KB
Microsoft Office document icon 074/63-5182 02.12.1996 Harç İstisnası (İhracat ve yatırımlarda)7.08 KB
Microsoft Office document icon 074/64-5184 02.12.1996 Köy Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmaz Malın Satışı 206.5 KB
Microsoft Office document icon 074/66-5476 17.12.1996 Vekaletnamelerde Plastik Mühür151 KB
Microsoft Office document icon 074/68-384 29.01.1997 Devir İşlemleri (PTT)119 KB
Microsoft Office document icon 074/69-667 24.02.1997 K.O.B.İ Yatırımları134.5 KB
Microsoft Office document icon 074/70-1194 04.04.1997 Taşınmaz Mal Kaydı73 KB
Microsoft Office document icon 074/69-1594 09.05.1997 K.O.B.İ Yatırımları121 KB
Microsoft Office document icon 074/71-1668 13.05.1997 Sahte Vakıf Şerhi Terkinleri96.5 KB
Microsoft Office document icon 074/74-1861 05.06.1997 Askeri Arazilerin Tapu Kayıtları87.5 KB
Microsoft Office document icon 074/75-1876 05.06.1997 Bilgi ve Belge Talepleri (Hazine T.M.)84.5 KB
Microsoft Office document icon 074/71-1926 11.06.1997 Sahte Vakıf Şerhi Terkinleri70 KB
Microsoft Office document icon 074/76-1924 11.06.1997 Tescil İşlemleri (Türk Telekom)149 KB
Microsoft Office document icon 074/78-2002 18.06.1997 Yeşil Kart Uygulaması97.5 KB
Microsoft Office document icon 074/79-2391 10.07.1997 Hazineye Ait Taşınmazların Değer Tespitinde Komisyon155 KB
Microsoft Office document icon 074/81 ..... E.K.P (Muhtelif Genelgeler)8.64 KB
Microsoft Office document icon 074/82-3125 03.09.1997 Taşınmaz Mal Kaydı72 KB
Microsoft Office document icon 074/68-4030 17.11.1997 Devir İşlemlerinde Harç (PTT)30.5 KB
Microsoft Office document icon 074/85-4329-4352 12.12.1997 Tügsaş'a Bağlı Müesseselerinin Bağlı Ortaklığa Dönüşmesi108 KB
Microsoft Office document icon 074/86-375 10.02.1998 İhracat ve Yatırımlarda Damga V.99 KB
Microsoft Office document icon 074/81-658 10.03.1998 Tapu İşlemlerinden Eğitime Katkı Payı Alınması37.5 KB
Microsoft Office document icon 074/5-1075 17.04.1998 Karteks Uygulaması25 KB
Microsoft Office document icon 074/89-1407 18.05.1998 İpotek Tesisinde Harç144.5 KB
Microsoft Office document icon 074/90-1794 18.06.1998 1997/12 Sayılı Hisseli Satış Genelgesi68 KB