​​MisyonumuzMisyonumuz


Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete  sunmak.