mlogo.png

-A A +A

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

    25.11.2010 tarihinde kabul edilen 10 Aralık 2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6083 sayılı

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da belirtilen görevler doğrultusunda Başkanlığımızın misyonu;

  •     Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve bu konudaki işlemleri yürütmek,
  •     Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve bunlara ilişkin kayıtların güncel şekilde tutulmasını sağlamak,
  •     İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği  yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak,
  •     Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek,
  •     Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmaları, diğer birimler ve kurumlarla koordinasyon sağlayarak yürütmek,
  •     Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmektir.

Vizyonumuz

 

     Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı ile Başkanlığımız birimleri arasında takım çalışması anlayışının yerleştirilmesi, Sürekli gelişim ve iyileştirme için personelin  eğitimi, İnnovatif  düşünce,  oluşturucu  zeka ve üretkenlik kavramlarının kurumsal davranış haline getirilmesi,

    AB destekli ve uluslararası projeler yapılarak kurumsal entegrasyon sürecine destek verilmesi, birimler arası işbirliğini güçlendirme gibi temel değerleri kullanarak etkili ve verimli hizmet sunumu,

kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınılırlığını artırmak, etkin ve belirleyici bir kurum olmaktır.

 

Vizyonu olmayan bir kuruluş “Rotası belli olmayan bir gemi” gibidir.

 

EkBoyut
PDF icon misyon_ve_vizyon.pdf315.54 KB