-A +A

MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ

     Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde mali konularda iş ve işlem yapan personele yönelik olarak “Mali Mevzuat Eğitimi” Genel Müdür Yardımcısı V. Adil Hakan AYBER, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Yücel SERDAR, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Gürkan ÖZÇELİK, Ankara Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürü Faruk DÖNMEZ ile Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Mahmut ŞENER’in katılımlarıyla 03.12.2018 tarihinde Ankara ili Kızılcahamam İlçesinde Başladı.
     Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ve 07 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek eğitimde katılımcılara; "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uygulamaları, Devlet Harcama Belgeleri Hakkında Yönetmelik, Taşınır Kayıt İşlemleri, Muhasebe Yönetim Sistemi ile Kamu İhale Mevzuatı" konularını kapsayan sunumlar Mali Hizmet Uzmanlarınca verilecektir.