LİHKAP Faaliyetlerinin Durdurulması Üzerine Davacı Kendisine İlişkin Kısmın İptali İstemiyle Açtığı Davanın Reddi | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü