​​Lihkab Genel BilgilerLihkab Genel Bilgiler


İstanbul, Sakarya, Kocaeli illerinde tescile tabi olmayan Aplikasyon, Parselin yerinde gösterilmesi işlemleri ile Tescile tabi Cins değişikliği, İrtifak Hakkı işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 01/12/2013 tarihinde yapılan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavı ile ilgili yargı kararları sonucunda yeniden değerlendirme sonuçlarına göre 02/11/2016 tarihinde yapılan tercih işlemleri sonucunda;  52 adet LİHKAB tarafından yapılmaya başlanmıştır.