mlogo.png

-A A +A

Kurumsal Bilgiler

 

KURUM TARİHÇEMİZ

Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşu ve görevlerine ilişkin yasa hükümlerine göre, 26 Ekim 1984 tarihinde kurulmuştur.

Günümüze kadar görev yapmış Bölge Müdürlerimizin isimleri ve görevde bulundukları yıllar aşağıda belirtilmektedir:

 

Ahmet NALBANTOĞLU 31.08.1981 19.01.1990
Kemal TÜRKER 04.05.1993 05.12.1997
Asım EDİZ 05.01.1998 27.08.1999
İsmail ÖZTÜRK 20.12.1999 16.04.2003
Mehmet POSTACI 22.04.2004 23.09.2009
H. Erdoğan BÜYÜKBOYACI 12.10.2009 06.06.2012
Mehmet POSTACI 25.04.2012 27.09.2012
H. Erdoğan BÜYÜKBOYACI 27.09.2012 06.02.2019

 

GÖREVİMİZ       :

Bölge Müdürlüğünün görevi; Müdürlüğe bağlı Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri ile Merkez teşkilatı arasındaki koordinasyonu sağlamak, Müdürlüklerin idari ve mali işlerini sevk ve idare etmek, denetim ve personel hareketlerini yönlendirmek, Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamaktır.

 

YETKİ ALANIMIZ VE BAĞLI BİRİMLER :

Bölge Müdürlüğünün yetki alanı Merkezi Kayseri olmak üzere, Nevşehir, Kırşehir, Niğde il birimi ve ilçelerini kapsamakta olup, toplam olarak 37 adet Tapu Sicil Müdürlüğü ile 4 adet Kadastro Müdürlüğü bulunmaktadır.