mlogo.png

-A A +A

Kurumdan Ayrılan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (AYRILAN)

Kurumdan Ayrılan Personelin İstatistiki Veriler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde çalışmış fakat emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle son 8 yıl içinde Kurumumuzdan ayrılan personele ait grafikler (01.07.2019 tarihi itibariyle) aşağıdaki gibidir.

2010 yılından bugüne kadar emekli olan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. İçinde bulunduğumuz 2019 yılında 302 personel emekli olarak Kurumumuzdan ayrılmıştır.

 

2010 yılından bugüne kadar istifa eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2019 yılında 34 personel çeşitli sebeplerle Kurumumuzdan istifa ederek ayrılmıştır. 

 

                                                                                                                                                          

   2010 yılından bugüne kadar vefat eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2019 yılında 7 personelin vefat ettiği görülmektedir.

 

    2010 yılından bugüne kadar Kurumumuzdan çeşitli nedenlerle ayrılan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2010 yılından 2018 yıl sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta iken, kurumdan emeklilik, istifa, ölüm, kurum değiştirme gibi sebeplerle yıllık ortalama 542 kişi ayrılmıştır.

(01.07.2019 tarihinde güncellenmiştir.)