mlogo.png

-A A +A

Kurumdan Ayrılan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (AYRILAN)

Kurumdan Ayrılan Personelin İstatistiki Verileri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde çalışmış fakat emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle son 10 yıl içinde Kurumumuzdan ayrılan personele ait grafikler (31.01.2020 tarihi itibariyle) aşağıdaki gibidir.

2010 yılından bugüne kadar emekli olan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında 48 personel emekli olarak Kurumumuzdan ayrılmıştır.

screenshot_8.png

2010 yılından bugüne kadar istifa eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2020 yılında 4 personel çeşitli sebeplerle Kurumumuzdan istifa ederek ayrılmıştır. 

screenshot_9.png

 

                                                                                                                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 yılından bugüne kadar vefat eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2020 yılında 1 personelin vefat ettiği görülmektedir.

screenshot_10.png

    2010 yılından bugüne kadar Kurumumuzdan çeşitli nedenlerle ayrılan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2010 yılından 2019 yılı sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta iken, kurumdan emeklilik, istifa, ölüm, kurum değiştirme gibi sebeplerle yıllık ortalama 546 kişi ayrılmıştır.

screenshot_11.png

(14.02.2020 tarihinde güncellenmiştir.)