mlogo.png

-A A +A

Kuruluşumuzun 167. Yılı Kutlu Olsun.

 

167. Kuruluş Yıldönümümüz münasebetiyle Sayın Genel Müdürmüz Davut GÜNEY'in basın açıklaması:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 167 YAŞINDA

 

Ülkemizde iki asra yakın bir zamandan beri halkımızın mutluluğu için çalışan Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 18.200 civarındaki personelle, 22 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 970 Tapu Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde teşkilatlanmak suretiyle, yılda 7 milyonun üzerinde işlem ile 20 milyon vatandaşımıza hizmet sunan yaygın ve köklü bir kurumdur.

Başka bir anlatımla her yıl ülke nüfusunun yaklaşık % 25’i Tapu ve Kadastro hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bunun yanında birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel hukuk tüzel kişiliklerine ciddi anlamda hizmet sunmaktadır.

Ülkemizde bugünkü anlamda ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 Tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş olup, Tapu ve Kadastro hizmetlerine çok ciddi önem verdiği bilinen Osmanlı Devletinin son dönemlerinde 1871 yılında Defter-i Hakani Emanetten Nezarete dönüştürülmek suretiyle Defter-i Hakani Nazırlığı(Bakanlığı) adını alarak arazi ile ilgili işlerin devlet teşkilatı içerisinde Bakanlık düzeyinde yapılandırılmış olan teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Tapu Umum Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü adlarıyla tapu ve kadastro hizmetlerini yürütmüş ve bugün (21 Mayıs 2014 tarihinde) aziz milletimize hizmetle geçen 166 yıldan sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla 167. Kuruluş Yıldönümümüzü kutlamaktayız.

167 yıllık geçmişe sahip olan mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ile görevli bulunan kurumumuz, devletin en önemli fonksiyonlarından birini yerine getirmek için sunduğu hizmet kalitesi nedeniyle kamuoyunda görevinin büyüklüğünü göstermek için kullanılan ‘’Tapu gibi sağlam’’ deyimimizin ne derece yaygınlaştığı göz önüne alındığında, hizmet sektörü içerisinde en güvenilir kurumlar arasında yer aldığı görülecektir.

Mesai mefhumu gözetmeden yoğun ve özverili çalışmalarıyla zor şartlarda üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapma gayreti ve azmi içinde olan çalışanlarımız, Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü proje hedeflerini çok başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2004 yılından bu yana yürüttüğü projeleri kısaca sıralayacak olursak;

 

 • Türkiye Kadastrosunun Tamamlanması Projesi,
 • Tapu Kadastro Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi,
 • Tapu Arşiv Bilgi Sisteminin Kurulması Projesi,
 • Türkiye genelinde 24 saat gerçek zamanlı cm duyarlılığında ölçü yapmaya imkân tanıyan TUSAGA-AKTİF Projesi,
 • Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi,
 • Harita Bilgi Bankası Projesi,
 • 2/B Kadastrosunun Bitirilmesi Projesi,
 • Hizmet Takip Masası Projesi,
 • Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi,

gibi her birinin kısa, orta ve uzun vadede ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak önemli projeler olduğu görülecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, dünya standartlarına uygun hizmet sunmak amacıyla başlatmış olduğu söz konusu projelerin tamamını hayata geçirmiş olup, proje hedeflerinin geliştirilerek daha da ileriye götürülmesi ve süreklilik kazandırılması çalışmaları ise aynı kararlılıkla sürdürülmektedir.

Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi çok büyük işlem hacmine sahip bir kurumun, kamu yönetimindeki çağdaş gelişmelere paralel olarak yeniden yapılanmasına olan ihtiyaç tartışmasızdır.

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hususunda ve hizmetlerin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uygun etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlayacak çalışmalar ve iyileştirmeler yapmaktadır.

Sürekli kurumsal gelişim projemiz de bu amaçlara hizmet eden projelerimizden biridir. Projede yer alan süreç iyileştirme çalışmaları, taşra birimlerimizin ve hizmet sunumlarımızın modernizasyonunu hedeflemektedir. Bu proje kapsamında 1073’ı taşra, 13’ü merkez olmak üzere toplam 1086 birimimiz bu ay içinde ISO 9001:2008 Kalite Belgesi almıştır.

Bu çalışmalar ile Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin mekânsal ve fiziksel durumlarının iyileştirilmesi, online başvuru ile numaratörlü başvuru sisteminin uygulanması, sms yoluyla vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, e-devlet kapısı üzerinden taşınmaz ve harç sorgulama hizmetlerinin sunulması gibi çalışmalar tüm birimlerimizde uygulanır hale getirilmektedir.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde faaliyete geçen online başvuru ve numaratörlü randevu sistemi yöntemiyle vatandaşlarımızın işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Online Randevu Sistemi http://onlinerandevu.tkgm.gov.tr adresinden hizmet vermektedir.

Tüm vatandaşlarımızın taşınmazlarıyla ilgili her türlü veriye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaya yönelik olarak geliştirdiğimiz projelerden birisi olan MEGSİS (Mekansal Gayrimenkul Sistemi) Projesi ile birbiri ile uyumlu hale getirilmiş sayısal tapu ve kadastro verileri uluslararası standartlara uygun olarak güvenli bir web tabanlı yazılım ile e-devlet üzerinden taşınmaz malikleri ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilerine sunulmaktadır.

MEGSİS PROJESİ kapsamında kurumumuzun resmi web sitesi olan www.tkgm.gov.tr adresinden parsel sorgulama menüsü ile bu taşınmaza ait il, ilçe, ada, parsel, mahalle/köy bilgileri girilerek ilgili taşınmazın yüzölçümü, niteliği, mevkii, pafta numarası ve haritası gözükebilmektedir.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Projesi kapsamında TKGM–TURKSAT işbirliği ile tapu bilgilerinin e–Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Bu hizmet kapsamında; e–Devlet şifresi, mobil imza veya elektronik imzaya sahip tüm vatandaşların www.turkiye.gov.tr adresinden kendilerine ait taşınmaz bilgilerine ulaşması imkanı sağlanmıştır. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın tapu müdürlüklerine başvuruda bulunarak T.C. kimlik bilgilerinin TAKBİS sisteminde girişini sağlamaları gerekmektedir.

Tapu işlemleri, taşınmazın bulunduğu ilçedeki Tapu Müdürlükleri tarafından yapılmakta iken, TAKBİS Sistemi ile birlikte vatandaşlarımız, taşınmazı nerede olursa olsun bulunduğu Tapu Müdürlüğüne müracaatla işlemlerini yaptırabilmektedirler.

Tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi için eksik bilgilendirme ile yaşanan olumsuzluklar ve sorunlarda toplumsal duyarlılığın arttırılması amacıyla 444 TAPU (444 82 78) Hizmet Hattı uygulamasına devam edilmektedir. Bu suretle vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmakta ve şikayetleri değerlendirilerek anında sonuçlandırılmaktadır.

Bölge müdürlüklerimizde hizmet takip masası uygulamaları ile etik dışı davranışların önüne geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için anket uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında 150.000 vatandaşımıza “Müşteri Memnuniyeti Anketi” uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk yıllara göre ciddi bir şekilde artış göstererek %97’lere ulaşmıştır. 
Kadastro Müdürlüklerimiz tarafından sunulan aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi, birleştirme, cins değişikliği ile arazi irtifak hakkı tesisi ve terkini hizmetlerinin Genel Müdürlüğümüz denetiminde özel sektör dinamizmden yararlanılarak hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun uyarınca kurulan Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından yürütülmesine imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda 196 LİHKAB bürosu açılmış olup bilahare yaygınlaştırılarak Lisanslı Büro sayısının 2029’a kadar çıkarılması suretiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunum sağlanması hedeflenmiştir.

Son başlattığımız projelerden birisi olan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)  Projesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerindeki bürokratik işlemlerin azaltılması, zaman, iş gücü, ve kırtasiye giderlerinde tasarruf sağlanması ve resmi yazışmalar ile diğer iş ve işlemlerde kağıt ortamının kaldırılması amaçlanarak evrak ve bağlantılı belgelerin elektronik ortamda işlenmek suretiyle çok hızlı evrak akışı sağlanarak vatandaşlarımız gereksiz bürokrasiden kurtarılmış ve evrak posta işlemleri nedeniyle yaşanan emek ve zaman kaybı önlenmiştir.

Tüm bu çalışmalarla Türkiye genelindeki tapu ve kadastro birimleri, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla geldiği, orada bulunmaktan mutlu olduğu, güler yüzlü hizmet aldığı, ayrılırken de memnuniyetle ayrıldığı birimler haline getirilmektedir.

Sonuç olarak, 167 yıllık geçmişe sahip olan kurumumuzun hedefi;

 

 • Bilgi Teknolojilerini en etkin kullanan ve sunan,
 • Sürekli kendini geliştiren,
 • Modern yönetim anlayışıyla idare edilen,
 • Hizmet verdiği vatandaşların (Müşteri) ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutan,
 • Hizmet sunan, sunduğu hizmetleri koordine eden ve denetleyen,
 • Sunduğu bazı hizmetleri özel sektöre devreden, devrettiği hizmetleri denetleyen ve tapu, kadastro ve harita alanlarında kural koyan ve yönlendiren,
 • Uzlaştıran, doğru ve güncel bilgileri sunan,
 • Dünya ülkeleri ile alanında bilgi birikimini ve teknolojisini paylaşan ve yönlendiren lider bir kurum olma yolunda hizmetlerine devam etmektir.

Ayrıca, vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde sağlanması konusunda Basın ve Yayın Kuruluşlarının sağladıkları katkıya teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Davut GÜNEY

             Genel Müdür