-A A +A

Kasım 2019 Performans Grafikleri yayınlanmıştır

Bölge Müdürlüğümüze bağlı İzmir, Aydın ve Manisa il ve ilçelerindeki müdürlüklerimizin, Kasım ayı çalışmaları sonucu alınan istatistiklere göre müdürlük ve il bazında hazırlanan performans çizelgeleri, Bölge Müdürlüğümüz WEB sitesinde, Performans Grafiği başlığı altında yayınlanmıştır.