mlogo.png

-A A +A

Kamuoyuna duyurudur..!

Perşembe, 2 Ocak, 2020

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılından bu güne kadar belediyeler ile yaptığı protokoller kapsamında yetkilendirilen personellerle sınırlı olmak üzere ve birtakım ara yüz yazılımlar desteği ile veri paylaşımını kısa adı “Takpas” olan Tapu ve Kadastro paylaşım sistemi uygulaması ile yapmaktaydı. Genel müdürlüğün 2019 yılında uygulamaya koyduğu “e haciz “ uygulaması ile haciz işlemlerinin ilgili kurum tarafından tesisi ya da terkin edilmesi işlemlerinin ve belediyeler ile TKGM birimleri arasındaki evrak akışının Bilgi Sistemi üzerinden sağlanması için “Web Tapu” uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile belediyelerin, hiçbir ara yazılıma gerek olmadan Takpas uygulamasındaki tüm veri paylaşımına ulaşmalarının yanısıra haciz ve evrak akışı ile ilgili işlemleri sistem üzerinden yapmaları sağlanmıştır. Veri paylaşımında bir kısıtlama getirilmediği gibi bilakis belediyelerin yetkileri genişletilerek ilave işlem yapma yetkisi ve TKGM birimleri ile yürüttükleri faaliyetler açısından bürokrasiyi azaltma imkanı sağlanmıştır. Bu çerçevede başta İstanbul  belediyeleri olmak üzere 230 belediye yeni uygulama (Web Tapu)  ile hiç bir kısıtlamaya tabi olmadan eskiden olduğu gibi genişletilmiş yetkilerle veri paylaşımı yapmaya başlamıştır. Ocak ayının sonunda tüm belediyelerin bu uygulamaya geçmesi hedeflenmektedir. Web Tapu uygulamasına geçilinceye kadar (Web Tapu ile veri paylaşımına başlayıncaya kadar) belediyeler Takpas'tan veri paylaşımı yapmaya devam edeceklerdir.

Saygılarımızla…