-A A +A

KAMUOYU DUYURUSU

22 Mayıs 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer bulan haberlere ilişkin açıklamalarımızdır.

Özellikle son yıllarda ülkemizdeki ekonomik hayatın canlanması ile birlikte tapu işlemlerimizde yıllık ortalama %10-15’ e yakın bir artış meydana gelmiştir.

Bu işlemlerden elde edilen hazine harç geliri yıllık 11 Milyar 300 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Tapu işlemlerinde geçtiğimiz yıllara oranla menfi yönde önemli değişiklikler yaşanmamıştır. Basında yer alan haciz işlemlerinde önemli bir artış olarak yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, son on yılın ortalamaları incelendiğinde tapu işlemlerindeki artışın haciz işlemlerindeki artışla orantılı olarak seyir ettiği görülmektedir.

Kurumumuzca bürokrasinin azaltılması, iş ve işlemlerin kolaylaştırılması amacı ile hizmete alınan elektronik gelişmelerden biride e-haciz uygulamasıdır. Uygulama ile Adalet Bakanlığı ile Kurumumuz arasında elektronik ortamda entegrasyon sağlanarak kamu maliyetleri düşürülmüş, buradan sağlanan personel tasarrufu ile vatandaşlarımıza tapu işlemlerinde daha hızlı ve güvenli hizmet verme imkanı sağlanmıştır.

Yazılı basına yansıyan ifadelerde anlatılmak istenen tapu işlemleri arasında yer alan haciz işlemlerinin yukarıda bahsedilen proje kapsamında elektronik ortamda yapıldığı hususunu vurgulamaktır.  

Yine bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim ki; elektronik ortamdaki geliştirmelerden bir diğeri de e-ipotek projesidir. Proje ile vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin ipotek işlemlerinin tamamen elektronik ortamda yapılması sağlanarak, krediye ulaşım hızlandırılmış ve ekonomik hayata önemli katkılar sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.