logo.png

‘Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması’

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen ‘TKMP-EF Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısına’ katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, 21. yüzyılın diğer bir adıyla bilgi çağının, günün şartlarına uygun stratejiler belirleyerek kendini yenileyebilenlerin başarılı olabilecekleri bir zaman dilimi olduğunu belirterek “Eğer başarılı olmak istiyorsak geniş bir projeksiyonla, bu değerleri de dikkate alarak yeni hedefler saptamak durumundayız” diye konuştu.

Bu hedefler doğrultusunda hareket etme gayreti içerisinde bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün değişen ve gelişen değerlere uygun olarak ortaya koyduğu yeni projelerle Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik önemli hizmetler vermekte olduğunu belirten Genel Müdür Vekilimiz, kadastro alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL: “Kadastro işlerinin özel sektöre kaydırılması ile son on dört yıllık dönemde on binlerce insan bu sektörde kendisine yer bularak, iş sahibi oldu”

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, kadastronun bitirilme safhasına gelinmesinin harç ve vergi gelirlerinde önemli oranda artış, doğrudan gelir desteği ödemelerinde ise devlete milyonlarca liraya varan tasarruf sağladığını belirterek, “Kadastro işlerinin özel sektöre kaydırılması ile son on dört yıllık dönemde on binlerce insan bu sektörde kendisine yer bularak, iş sahibi oldu” diye konuştu.

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, sayısallaştırma çalışmaları ile tapulama veya kadastro sonucu üretilen sayısal nitelikte olmayan haritaları günümüzün teknolojik gelişmelerinden yararlanarak arazide yapılacak çalışmalarla öngörülen koordinat sisteminde sayısal hale getirileceğini belirterek, böylelikle, e-devlet üzerinden güncel ve hukuken geçerli kadastro verilerin sayısal ortamda sunulabileceğini ifade etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin kurum ve kuruluşlar için karar alma ve planlamada en temel altlık niteliğini taşıdığının altını çizen Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, “Dünya Bankası ile yapılan işbirliği sayesinde yürütülen Marmara Deprem Bölgesi Acil Yapılandırma Projesi (MEER), Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) ve Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finasmanı (TKMP-EF) projeleri kapsamında yapılan kadastro ve yenileme çalışmaları ile kurumun uluslararası nitelikte ihale yapma, özel sektörümüzün de uluslararası standartlarda iş yapma kapasitesi geliştirilmiştir” diye konuştu.

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL: “Tapunun, kadastronun ve haritanın yapılması demek, ülkeyi bilmek demektir”

“Tapunun, kadastronun ve haritanın yapılması demek, ülkeyi bilmek demektir” diye sözlerini sürdüren Genel Müdür Vekilimiz, “Sosyal ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, ülke topraklarının en iyi şekilde planlanması ile mümkündür.

Tapu-kadastro ve harita bilgileri olmadan, toprağa getirilen projelendirme faaliyetlerinin hiç birisini başarmak mümkün değildir” diye konuştu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün en temel haklardan biri olan mülkiyet hakkının var olduğu sürece işlevini sürdürerek önemli hizmetler yapmaya devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, nitelikli insan gücüyle, güçlü toplum, yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, ulusal gayrimenkul politikaları için ihtiyaç duyulan fonksiyonları, ileri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, hızlı, kesintisiz, güvenli ve güncel olarak e-devlet entegrasyonu ile sunabilen, uluslararası standartları yakalamış etkin bir kurum olarak yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını yürütmektedir” diye konuştu.

Programa Kadastro Dairesi Başkanı Güngör GÜZEL, Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin TÜRKOĞLU ve Bölge Müdürleri katıldı.

twitterbird_rgb.png@tkgmgovtr

 

face.pngfacebook