-A A +A

KADASTRO GÜNCELLEME MEVZUATI EĞİTİMİ(UŞAK)

     Tapu ve Kadastro  Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı kapsamında yürütülmekte olan sayısallaştırma ve 22-a ihalelerinin; teknik  şartname ve ilgili  mevzuata uygun olarak doğru  zamanda, güvenilir, okunabilir harita oluşturularak; e-devlet ortamında hizmete sunulması  planlanmıştır.Yönetimde ve uygulamada verimlilik ve etkinliği sağlama ve kurumsal hedefe ulaşmak için yürütülmekte olan 22-a ve sayısallaştırma ihalelerinin uygulamada oluşabilecek  riskleri en  aza indirmeye yönelik olarak personelin bilgisinin ve verimliliği artırmak amacı ile Uşak Kadastro personellerine yönelik eğitim düzenlemiştir.

     17/04/2019 tarihinde  Uşak Tapu ve Kadastro  Hizmet binası toplantı  salonunda yapılan eğitime,Uşak Kadastro Müdürü Hanifi SİTEMOĞLU,Kadastro Şube Müdürü  Ali Rıza AYDURAN,Genel Müdürlüğümüzü temsilen Rehber-Gözetmen  Recep ÇOŞKUNKABATAŞ, Eğitici olarak Kontrol Mühendisi Kürşad ORAL,Mühendis Mustafa ÇOLAK ,Uşak Tapu Müdürlüğü Yöneticileri ve  Uşak Kadastro Müdürlüğümüz  personellerinin  katılımı  ile  eğitim gerçekleştirilmiştir.