-A A +A

KADASTRO GÜNCELLEME MEVZUATI EĞİTİMİ(MUĞLA)

     Tapu ve Kadastro  Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı kapsamında yürütülmekte olan sayısallaştırma ve 22-a ihalelerinin; teknik  şartname ve ilgili  mevzuata uygun olarak doğru  zamanda, güvenilir, okunabilir harita oluşturularak; e-devlet ortamında hizmete sunulması  planlanmıştır.Yönetimde ve uygulamada verimlilik ve etkinliği sağlama ve kurumsal hedefe ulaşmak için yürütülmekte olan 22-a ve sayısallaştırma ihalelerinin uygulamada oluşabilecek  riskleri en  aza indirmeye yönelik olarak personelin bilgisinin ve verimliliği artırmak amacı ile Bölge Müdürlüğümüz yetki alanı  içerisinde bulunan  Muğla Tapu Kadastro  hizmet binamızda  eğitim düzenlemiştir.

     15/04/2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzü temsilen Rehber-Gözetmen  Recep ÇOŞKUNKABATAŞ, Eğitici olarak Kontrol Mühendisi Kürşad ORAL,Mühendis Mustafa ÇOLAK'ın  katılımı ile Kadastro Şube Müdürümüz Ali Rıza AYDURAN,Menteşe Tapu Müdürlüğünden İdareceiler ve Muğla Kadastro Müdürlüğümüz  personellerinin  katılımı  ile  eğitim gerçekleştirilmiştir.