-A A +A

KADASTRO GÜNCELLEME MEVZUATI EĞİTİMİ(DENİZLİ)

     Tapu ve Kadastro  Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı kapsamında yürütülmekte olan sayısallaştırma ve 22-a ihalelerinin; teknik  şartname ve ilgili  mevzuata uygun olarak doğru  zamanda, güvenilir, okunabilir harita oluşturularak; e-devlet ortamında hizmete sunulması  planlanmıştır.Yönetimde ve uygulamada verimlilik ve etkinliği sağlama ve kurumsal hedefe ulaşmak için yürütülmekte olan 22-a ve sayısallaştırma ihalelerinin uygulamada oluşabilecek  riskleri en  aza indirmeye yönelik olarak personelin bilgisinin ve verimliliği artırmak amacı ile  Denizli Kadastro personellerine yönelik eğitim düzenlemiştir.

     16/04/2019 tarihinde  Bölge Müdürlüğümüz  Hizmet binası toplantı  salonunda yapılan eğitime Bölge Müdürümüz İlhan ÖZLÜ,Bölge Müdür Yardımcılarımız,Şube Müdürlerimiz,Genel Müdürlüğümüzü temsilen Rehber-Gözetmen  Recep ÇOŞKUNKABATAŞ, Eğitici olarak Kontrol Mühendisi Kürşad ORAL,Mühendis Mustafa ÇOLAK ve Denizli Kadastro Müdürlüğümüz  personellerinin  katılımı  ile  eğitim gerçekleştirilmiştir.