-A A +A

İşlem Belgeleri Kontrol Formu

            AÇIKLAMALAR

 • İşlem belgeleri kontrol formuna aşağıdaki "GİRİŞ" bölümünden ulaşılabilir.
 • Hiçbir şekilde fiziki belge üretilmemesi ve yalnızca elektronik formun kullanılması gerekmektedir.
 • Önceki uygulamada hatalı yevmiyelere ait excel formu düzenlenmekteydi yeni uygulamayla birlikte excel vb. düzenlenmeyecek ve online formun açıklamalar bölümüne herbir müdürlüğe ayrı ayrı olacak şekilde girişleri yapılacaktır.
 • Online form, duyurusu yapılan güncel formdan şekil yönünden farklılıklar içermektedir. Sorularda farklılık bulunmamaktadır.
 • Online form TAKBİS'e dahil bilgisayarlar aracılığıyla kullanılabilmektedir.
 • Formdaki işaretli (*) alanların doldurulması zorunludur. Eksiklik olması veya boş bırakılması durumunda kayıt işlemi gerçekleşmemektedir.
 • Sorular tamamlandıktan sonra sayfa sonundaki "GÖNDER" tuşu ile başkaca bir işleme gerek kalmaksızın formun gönderimi sağlanacaktır. 
 • Hatalı giriş olması durumunda yeniden giriş yapılabilir, açıklama kısmında belirtilebilir. Veri girişleri Başkanlığımızca değerlendirilmektedir.
 • 4 aylık döneme ilişkin 1. ve 2. grup TM için en az 100 adet, 3. ve 4. grup TM için en az 50 adet​​​​​​ işlem seçilerek gerekli tespitler yapılacaktır.
 • Kontrol için seçilen işlemlerin sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı işlem türlerine ait farklı zamanlardaki işlemler seçilmelidir.
 • İNCELENMEK ÜZERE SEÇİLEN İŞLEMLERE HACİZ, İ.HACİZ, HACİZ TERKİN, E-TERKİN İŞLEMLERİ DAHİL DEĞİLDİR!
 • Denetimlerin yapıldığı sırada online formun doldurulması mümkündür. Sistem sürekli açık durumdadır.
 • Online sorulara ve kontrol adetlerine yönelik gerekli hallerde değişiklik yeni bir duyuru yapılmaksızın Tapu Dairesi Başkanlığınca yapılabilir.
 • Yeni bir duyuru yapılmaksızın açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 • COVID19 SÜRECİNDE MÜDÜRLÜKLERE GİDİLMEKSİZİN KONTROLLER SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILABİLİR.