-A A +A

İLAN (Taşeron ve Güvenlik Personeli Hakkında)

İzmir Tapu ve Kadastro III.Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

İ L A N

          İzmir Tapu ve Kadastro 3.Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ve gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara ait liste ekte yayınlanmıştır.                                                                                     

          İlgililere ilanen tebliğ olunur.

EK  : Sınava Katılmaya Hak Kazanan ve Kazanmayanlara Ait Liste

NOT : 1- İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- İtiraz süresi ilan (tebliğ) tarihi olan 14 Şubat 2018 tarihinden itibaren 3 gündür. (14.02.2018 - 16.02.2018 tarih arası)

3- Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

4- İtirazlar 7 gün içerisinde karara bağlanacaktır. (17.02.2018 - 23.02.2018 tarih arası)

5- İtiraz sonuçları başvuru sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

6- İtirazlar sonucunda oluşan kesin listeler 26.02.2018 tarihinde aynı usulde ilan edilecektir.

EkBoyut
PDF icon aski_ilan.pdf320.69 KB