-A A +A

İLAN

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Sözleşmeleri kapsamında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemine İlişkin Sözlü İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemine ilişkin Sözlü Sınav Sonuçları.

 

İLAN

Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğünce; 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’ inci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23' üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen özel güvenlik hizmeti alımı kapsamında çalışan personele  yönelik 15.03.2018 tarihinde  Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilen sözlü sınav sonuç listesi  ekte yayınlanmıştır.

            İlgililere ilanen tebliğ olunur.  16.03.2018

 

Ek : Sınav Sonuç Listesi

Not: İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EkBoyut
PDF icon Sözlü Sınav Sonuçları.476.45 KB