mlogo.png

-A A +A

İdari Yapı

          TEFTİŞ KURULUNUN YAPISI

 

idariyapi.jpg

1. BAŞKAN 
Başkanlık doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı Müfettişlerin Genel Müdür adına yönetimi ve çalışmalarını düzenlemekle görevlidir. 

2. MÜFETTİŞLER 
Müfettişler doğrudan Genel Müdüre bağlıdırlar ve onun adına teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütürler. Kurulda halen 1 Başkan, 34 Başmüfettiş ve 31 Müfettiş olmak üzere toplam 66 Müfettiş görev yapmaktadır. 

3. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
Şube Müdürlüğü 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre hazırlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre Bilgi İşlem, Evrak ve Arşiv Servisi, Plan-Program Hazırlama, Denetim Raporlarını Değerlendirme ve İzleme Servisi, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma Raporlarını Değerlendirme ve İzleme Servisi, İdari İşler, Personel ve Muhasebe Servisi olmak üzere 4 adet servis şeklinde düzenlenmiştir.

 

Sayfa güncellenme tarihi: 26.10.2018