-A A +A

İÇ TETKİK EĞİTİMİ

 Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  kapsamındaki denetimi 25-28 Mart 2019 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Kalite Baş Tetkikçileri Sayın Gürkan V. ÖZÇAĞLAR ile  Sayın Bahadır GÖRGEÇ,tarafından gerçekleştirilmiştir

Kalite Baş Tetkikçilerimiz tarafından  Bölge Müdürümüz, Bölge Müdür Yardımcılarımız Şube Müdürlerimiz ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde görevli Birim Kalite Sorumlularına yönelik Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi ve Dokümantasyon Eğitimi konularını kapsayan eğitim programı düzenlenmiştir.