-A A +A

İÇ KONTROL İLETİŞİM TOPLANTISI

   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum eylem planında yer alan BİS.13.1/1 nolu eylem gereği Bölge Müdürlüğümüz Merkez Birimlerinde en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısının yapılması zorunlu olduğundan, 2.Dönem Toplantı Bölge Müdürlüğümüz Toplantı salonunda 18.10.2018 tarih, saat 14:30 'da gerçekleştirilmiştir.

   Toplantıya Bölge Müdürümüz Sayın Süleyman ÖZEN, Bölge Müdür Yardımcımız  Nevzat AKDENİZ, Şube Müdürlerimiz ile personelimiz katılmışlardır. Toplantının açılışında Sayın Bölge Müdürümüz Süleyman ÖZEN tarafından; İç Kontrol Sistemi hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

   Kalite Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü İbrahim GÖKÇAKIR ile İç Tetkikçi Figen KARATOPRAKLI tarafından İç Kontrol El kitabına bağlı kalınarak İç Kontrol Sistemi, İç Kontrolün amacı, İç Kontrol Bileşenleri ve Standartları, Kontrol Faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Stratejik plan, Etik değerler, Risk Değerlendirme Standartlarının iç kontrol ile bağlantısı hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. Ayrıca Katılımcılar ile çeşitli konularda istişarelerde bulunularak, dilek, temenni ve öneriler alınarak, toplantının interaktif bir ortamda yapılması sağlanmıştır.