-A A +A

İÇ KONTROL İLETİŞİM TOPLANTISI

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum eylem planında yer alan Bis.13.1/1 nolu eylem gereği Bölge Müdürlüğümüz Merkez Birimlerinde en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısının yapılması zoruınlu olduğundan,1.Dönem Toplantı,Bölge Müdürlüğümüz Toplantı salonunda 01.03./2018 tarih  saat 14:30 'da gerçekleştirilmiştir.

    Toplantıya Bölge Müdürümüz Sayın Süleyman ÖZEN, Bölge Müdür Yardımcımız  Halil Nafiz BAYINDIR,Şube Müdürlerimiz ile personelimiz katılmışlardır.Toplantının açılışında Sayın Bölge Müdürmüz Süleyman ÖZEN tarafından; İç Kontrol Sistemi, 5018 Sayılı Yasa ve uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

    Kalite,Halkla İlişkiler ve Hizmet Değelendirme Şube Müdürü tarafından da; İç Kontrol El Kitabına bağlı kalınarak İç Kontrol Sistemi, uyum eylem planları, iç denetim konularında açıklamalarda bulunulmuştur.Ayrıca katılımcılarla da çeşitli konularda istişarelerde bulunulmuş ve toplantının interaktif bir ortamda yapılması sağlanmıştır.