-A +A

HKMO TESCİL YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

05.08.2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği’nin Danıştay 8. Dairesinin 06/02/2019 tarihli ve E.2016/530, K.2019/734 sayılı kararı gereğince;

  1. Dava konusu Yönetmeliğin 5., 8., 9., 10. maddesinin 1. cümlesi; 11. maddesi ve 14. maddesinin 1. fıkrasıyla, 2. fıkrasında yer alan "LİHKAB hizmetlerini yürütürken ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayan" ve "üstlendiği işi yapmayan ya da eksik - yapan" ibarelerinin dışındaki kısımlarına ilişkin davanın reddine,
  1. 10. maddesinin 2. cümlesinin iptaline, 
  2. 14. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "LÎHKAB hizmetlerini yürütürken ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayan" ve "üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan"

ibareleri iptal edilmiştir.