mlogo.png

-A A +A

Hizmet İçi Eğitimler

banner.png

Mevcut bilgi ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde, bireylerin, bilgi ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatındaki personelin görevlerindeki yetkinliklerini arttırabilmeleri, kurumumuz ve kendi kişisel gelişimlerini sağlayabilmeleri ancak, sürekli ve nitelikli eğitim görmeleri ile mümkündür.

Hizmet içi eğitim, çalışanlara mesleklerinde daha başarılı, üretici ve mutlu olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı amaçlamaktadır.
«Sürekli Eğitim» anlayışıyla kaliteli, etkin ve verimli hizmet üretme bilinci ancak eğitimle mümkündür.

Yılda 20 milyon insanımız Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine iş ve işlem yaptırmak için gelmektedir. Bu durum göz önüne alındığında;

Hizmet İçi Eğitimlerimizde emeği geçen tüm personelimizi ve kursiyerlerimizi kutluyoruz...