-A A +A

Hizmet İçi Eğitimimiz

Bölge Müdürlüğümüzce 24.09.2017 ila 30.09.2017 tarihleri arasında Kırklareli İli Demirköy İlçesine bağlı İğneada Resort Hotelde Hizmet İçi Eğitim düzenlenmiştir. Eğitime Bölge Müdürümüz Sayın Turan GÜLTEN, Bölge Müdür Yardımcılarımız Sayın Cafer KARGAN ve Sayın Soner Süleyman GÜRLEK ile Şube Müdürlerimiz, Eğitimcilerimiz; Sayın Cengiz ÇAKICI , Sayın Salih VURGUN ile Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerimizden amir ve görevli personellerimizin katılımıyla başlamıştır.  Eğitim 2 Grup halinde gerçekleştirilmiş olup, 1. Grup 24-27 Eylül 2017 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 1. Grup Eğitimde, Genel Müdürlüğümüzden gelen Eğitimcilerimiz Sayın Cengiz ÇAKICI ve Sayın Salih VURGUN tarafından sırası ile Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Harcama Görevlisi (Mutemet) Eğitimleri verilmiştir. 2. Grup eğitim ise 27-30 Eylül 2017 tarihleri arasında tamamlamış ve bu grupta ise Çorlu Tapu Müdürlüğü ile Edirne Tapu Müdürlüğü personelleri Sayın Mustafa ÜN ve İrfan AYDEMİR tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) , Bölge Müdürlüğümüz personelleri Sayın Şenol ÖZTÜRK ve Sayın Koray BATİN tarafından, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) eğitimleri verilmiştir.