-A A +A

Hazırlayıcı Eğitim Sınavı

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Aday Memur olarak görev yapmakta olan personelden, Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde görev yapan ekli listede isim ve unvanları belirtilenler, Genel Müdürlüğümüzün 25/06/2018 tarih,1538563 sayılı Makam Oluru gereğince  "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Yönetmelik" hükümlerine göre Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen program doğrultusunda, 09 Temmuz 2018 - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yerinde eğitim şeklinde gerçekleştirilen Hazırlayıcı Eğitim bölümünü tamamlamış ve 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 10:00 da Bölge Müdürlüğümüzde yapılan sınava katılmışlardır.

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan sınav komisyonu tarafından sınav kitapçıkları ve cevap anahtarları kontrol edilerek değerlendirilmesi yapılmış olup;  Hazırlayıcı Eğitim Not Tutanağında ilanen belirtilmiştir.

Sınava katılan tüm personelimiz sözkonusu sınavda başarılı olarak, 10 Eylül -30 Kasım 2018 tarihlerinde Aday Memur Staj Eğitimlerine devam edeceklerdir.