logo.png

HARİTA SEKTÖRÜ KAMU YÖNETİCİLERİ PANELİ

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde düzenlenen ‘16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’ programına katıldı.

‘Harita Sektörü Kamu Yöneticileri’ paneline konuşmacı olarak katılan Genel Müdür Vekilimiz,  dünyada tartışılmayan ve evrensel olan üç temel hakkın, yaşam, özgürlük ve mülkiyet olduğunu belirterek “Mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ve muhafazasıyla görevli bulunan kurumumuz, devletin en önemli fonksiyonlarından birini yerine getirmekte ve hizmet sektöründe yer almaktadır” diye konuştu.

Tapu sicilinin ana unsurlarından birinin tapu planları, yani kadastro haritaları olduğuna değinen Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Genel Müdürlüğümüz kadastro haritalarının üretilmesi noktasında harita üreten büyük kuruluşların başında geldiğini, ayrıca, bünyesinde çalıştırdığı harita mühendisleri ile de sektörde büyük istihdam yarattığını ifade etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün son 14 yılda yaptığı başarılı çalışmalarla kadastroyu ülke çapında tamamlanma seviyesine getirdiğini kaydeden Genel Müdür Vekilimiz, Mekânsal Bilgi Sisteminin kurulmasına esas teşkil eden yüksek doğruluklu geometrik ve hukuki verilerin elde edildiğini vurguladı. 

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, son 14 yılda Dünya Bankası ile yapılan işbirliği sayesinde yürütülen Marmara Deprem Bölgesi Acil Yapılandırma Projesi (MEER), Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) ve Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finasmanı (TKMP-EF) projeleri kapsamında yapılan kadastro ve yenileme çalışmaları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün uluslararası nitelikte  kapasitesinin geliştiğinin altını çizdi.

2009 yılında işletime alınan TUSAGA-AKTİF projesi ile tüm ülke ve K.K.T.C.  genelinde 24 saat gerçek zamanda coğrafi konum cm. duyarlılığında belirlenmekte olduğunu belirten Genel Müdür Vekilimiz “Hâlihazırda 8600 civarında kamu ve özel sektör kullanıcısına hizmet vermekteyiz. 2014 yılı içerisinde web sitemize eklediğimiz parsel sorgulama uygulaması ile parsele ait temel verilerin herhangi bir kısıt olmaksızın tüm vatandaşlara sunumu sağlanmış olup, 2015 yılında da mobil parsel sorgulama uygulaması hizmete sunulmuştur” diye konuştu.

Pek çok alanda ilklere imza atan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, tapu ve kadastro işlemlerinin taşınmazın bulunduğu ülke dışında başka bir ülkeden yapılması konusunda da öncülüğünü sürdüren bir uygulamaya imza attığının kaydeden  Genel Müdür Vekilimiz, dünyada ilk kez uygulanan bu çalışma ile ülkemizde bulunan taşınmazlara ilişkin tüm işlemlerin taşınmazın bulunduğu yere gelmeye gerek olmaksızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Berlin temsilciliğince yapılabildiğini ifade etti.

Panele Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Bilal CURABAZ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR, Teftiş Kurulu Başkanı Yener KARATAŞ, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sinan FİDAN, Tapu Dairesi Başkanı Adnan KAHVECİ, Kadastro Dairesi Başkanı Güngör GÜZEL,  Harita Dairesi Başkanı Sedat BAKICI ve personel katıldı.

twitterbird_rgb.png@tkgmgovtr

face.pngfacebook