logo.png

-A +A

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUÇLARI (BAŞARI SIRALI LİSTELER)

16/05/2018 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı sonuçlarına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince tebliğ tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde itiraz eden adayların itiraz başvurularının sözlü sınav kurulları tarafından değerlendirilmek suretiyle karara bağlanması üzerine, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları gereğince adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenen başarı puanları, başarı sıralaması, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere oluşturulan asıl ve yedek adayları gösterir listeler aşağıda yayımlanmıştır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan tüm personele duyurulur.

Ek:

  1. Tapu Müdürü
  2. Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
  3. Arşiv Memuru
  4. Avukat
  5. Kontrol Mühendisi
  6. Mühendis (Taşra)
  7. Mühendis (Merkez)
  8. İstatistikçi
  9. Tekniker