mlogo.png

-A A +A

Görev Değişikliği

05.01.2015 tarih ve 291 sayılı Bakanlık Olur'u ile Tapu ve Kadastro 18.Bölge Müdürlüğüne atanan Semih URAL'ın Sivas Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne geçici  görevle görevlendirilmesi nedeni ile yerine 05.01.2015 tarih ve 312 sayılı Bakanlık Olur'u ile Süleyman ÖZEN vekaleten görevlendirilmiştir. Başarılar diliyoruz.